הלכות תפילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד ברופסקי נטילת ידיים של שחרית אחת המצוות הראשונות שאנו מקיימים מדי בוקר היא נטילת ידיים. ישנו דיון נרחב סביב טעמה של מצווה זו ופירוט ההלכות הנוגעות לה. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי ברכות התורה מדי יום ביומו אנו מברכים ברכות התורה. בשיעור זה נלמד על חשיבותן, תכנן, פרטיהם, ומי מתחייב בהם. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי ברכות השחר וקרבנות בשיעור זה נתבונן בברכות השחר אותם אנו מברכים מדי יום ונדון בטבען, זמנן וחיובן. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי פסוקי דזמרה מדי בוקר בתפילת שחרית, לפני קריאת שמע ותפילת שמונה-עשרה, אנו אומרים פסוקי דזמרה. בשיעור זה נדון בטעמם, בתכנם, מה הדין במאחר אליהם, ובייחודיות שלהם בשבת. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי קריאת שמע מיד לאחר פסוקי דזמרה אנו מגיעים לחלק המרכזי של תפילת שחרית המורכב מקריאת שמע וברכותיה ותפילת שמונה-עשרה. פרק זה יעסוק במצוות קריאת שמע, מקורה ותוכנה. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי ברכות קריאת שמע - חלק א' בפרק זה נדון בטבען של הברכות המקדימות את קריאת שמע, התפקיד שהן ממלאות והיחס ביניהן לבין קריאת שמע. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי ברכות קריאת שמע – חלק ב' בפרק זה נדון בברכות שלאחר קריאת שמע ובסמיכת גאולה לתפילה. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי הפסק בברכות קריאת שמע בפרק זה נדון בהלכות הנוגעות להפסקות ולהפסק במהלך קריאת שמע וברכותיה. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי זמני קריאת שמע וברכותיה בשיעור זה נלמד מהי משמעות "בשכבך ובקומך" , כיצד נקבעו זמנים אלו, מהו הזמן המוקדם ביותר שבו מותר לקרוא קריאת שמע ומהו הזמן המאוחר ביותר שמותר לקראותה. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי כוונה בקריאת שמע והלכות קריאת שמע בפרק זה, נעסוק בשאלה אם קריאת שמע צריכה להיאמר בכוונה, ואם כן, מהי הכוונה המיוחדת הנדרשת כאן. כמו כן נסקור בקצרה הלכות הנוגעות לקריאת שמע. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי מקומות ומצבים בעייתיים בקריאת שמע - חלק א' - "והיה מחנך קדוש" בפרק זה נדון בהלכות הנוגעות לקריאת שמע והנובעות מהדרישה "והיה מחנך קדוש". ההלכות בפרק זה נוגעות גם לתפילה, לברכות וללימוד תורה. הלכות תפילה
הרב אהרן ליכטנשטיין אריכות בתפילה מה היה יחסם של חז`ל לאנשים המאריכים בתפילתם? האם יש לחשוש לטרחת הציבור בהארכה בתפילה? השיעור עוסק בהיבטים השונים ובדעות השונות הקיימות בחז`ל ביחס לנושא זה, הן מהצד שבין האדם למקום והן מהצד שבין האדם לחבירו. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל