הלכות תפילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד ברופסקי חזרת הש"ץ - חלק ב' בשיעור זה נעסוק בהגדרתה של תפילת שמונה עשרה, בפתיחתה ובסיומה ובדיני קיצור והשמטות בתפילה. בהמשך נעיין בדיני עניין אמן וברוך הוא וברוך שמו. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי קדושה ומודים דרבנן בשיעור זה נעסוק בדיני ומקורות "קדושה", התפילה התפילה הנאמרת על ידי שליח הציבור והציבור בברכה השלישית של שמונה-עשרה, ו"מודים דרבנן", תפילה שהציבור אומר בזמן שהחזן אומר "מודים". הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי ברכת כהנים - חלק א' בשיעור זה נפתח את סדרת השיעורים העוסקת בברכת כהנים, תחילה נעסוק ביחס שבין הברכה במקדש ובתפילה וגדרי המצווה, ולאחר מכן נדון בהכנות הנדרשות לפני קיום הברכה. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי ברכת כהנים - חלק ב' בשיעור זה נמשיך בעיסוק בדיני ברכת כהנים, האם על הכהן להפסיק בתפילתו לצורך הברכה ובקריאת 'כהנים' לפני הברכה. לאחר מכן נפרט כיצד יש לאומרה. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי ברכת כהנים - חלק ג' בשיעור זה נמשיך לעסוק במצוות ברכת כהנים, נדון בהתנהלות הציבור בזמן הברכה, במקרים בהם אסור לכהן לברך, ובמקומות בהם לא נאמרת הברכה. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי וידוי ונפילת אפיים בשיעור זה נעסוק במנהג העתיק לומר תפילות ובקשות לאחר תפילת שמונה עשרה, הנקרא 'וידוי'. תחילה נעסוק בתוכן התפילות, ובדרך נפילת האפיים בעבר ובימינו, ולאחר מכן נדון בימים ובמקומות מהם מותר ואסור לומר תפילות אלו. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי תפילות הנאמרות לאחר תפילת שמונה עשרה בפרק זה נתמקד בתפילות הנאמרות מיד לאחר סיומה של תפילת עמידה, ביניהן "והוא רחום", הנאמרת בשחרית של שני וחמישי בתחנון, "אשרי", "למנצח", "ובא לציון". הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי תפילת מנחה בשיעור זה נעסוק בתפילת מנחה - במקורה, בזמנה, ובדינים נוספים המתקשרים אליה. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי תפילת ערבית - חלק א' בשיעור זה נפתח את העיסוק בתפילה האחרונה ביום. תחילה בקריאת שמע של ערבית ולאחר מכן בזמניה. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי תפילת ערבית – חלק ב' בשיעור זה נמשיך את העיסוק בתפילת ערבית, נדון בזמנה, במעמדה, ובסמיכת הגאולה לתפילה שבה. הלכות תפילה
הרב דוד ברופסקי קריאת שמע שעל המיטה בדיוק כשם שהיום נפתח בנטילת ידיים, מעשה שמביע את הנכונות שלנו להקדיש כל יום ויום לעבודת השם, כך גם נסגר כל יום בהצהרה על קבלת עול מלכות שמיים ובתפילה להתעורר בשלום משנת הלילה. הלכות תפילה
הרב אהרן ליכטנשטיין אריכות בתפילה מה היה יחסם של חז`ל לאנשים המאריכים בתפילתם? האם יש לחשוש לטרחת הציבור בהארכה בתפילה? השיעור עוסק בהיבטים השונים ובדעות השונות הקיימות בחז`ל ביחס לנושא זה, הן מהצד שבין האדם למקום והן מהצד שבין האדם לחבירו. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב יאיר קאהן בעניין שליח צבור בקריאת התורה נושאים בהלכה

עמודים