המצווה השבועית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין תפקיד הכוונה במעשה המצווה להלכה נפסק שמצוות אינן צריכות כוונה. מה טיבה של פסיקה זו? האם עדיין יש משמעות לכוונה בעשיית המצווה?
הרב אהרן ליכטנשטיין דין קדימה במצוות המאמר עוסק בקדימה במצוות כלפי רבו מול אביו, על פי המשנה בבא מציעא העוסקת בשלושה מצבים: השבת אבידה, טעינה ופריקה ופדיון שבויים.
הרב משה טרגין כתותי מכתת שיעוריה (א)
הרב משה טרגין כתותי מכתת שיעוריה (ב)

עמודים