המצווה השבועית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי מעמדם של בני נח כידוע, כל בני נח מחויבים בז' מצוות. ברם, ישנו גם מעמד של גר תושב, שהוא מעמד עדיף על פני בן נח רגיל. מהם הדברים הנדרשים מגר תושב? האם ניתן לראות קבלת גר תושב כמקצת גרות? ומהי שיטתו המיוחדת של רש`י באשר לחיוב שמירת שבת על ידי גר תושב? קש"ת - המצוה השבועית