חסידות לפרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב איתמר אלדר פרשת נח - 'ופתח התיבה בצידה תשים' מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת וירא - וירא אליו ד'... וישא עיניו וירא אברהם אבינו מתנסה בשני נסיונות: הכנסת אורחים כחום היום ועקידת יצחק. על אף שהניסיון הראשון נראה פשוט, הוא אינו קל: המעבר שנתבע אברהם לעשות, מהמפגש הנשגב עם הקב"ה להכנסת אוחים בשר ודם, הוא מעבר נפשי קשה ביותר. כך גם מעברו של הצדיק מהדבקות בקב"ה לחיי היום-יום הוא מעבר קשה. ייתכן שאברהם מצליח להמשיך את חווית ההתגלות אל תוך הכנסת האורחים, וכך ליצור חיבור בין החוויה השמימית לבין החיים הארציים. מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת חיי שרה - כשם שהם תמימים כך שנותן תמימים המדרש מקשר בין שלמותם הנפשית של אברהם ושרה לבין מספר שנותיהם. מה פשר קשר זה? ה'שפת אמת' מבאר שהצדיק התמים הוא מעל הסביבה המתוארת על ידי עולם, שנה ונפש - כלומר: מקום, זמן ואדם. לכן, הוא מקבל בשוויון נפש את כל העובר עליו, מטוב ועד רע, אך לא מאדישות אלא מהבנת הנהגתו של ה' יתברך. מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת תולדות - רצון יראיו יעשה על פי המדרש האמהות היו עקרות כי 'הקב"ה נתאווה לתפילתן". החיסרון הוא דוחף לדיאלוג עם הקב"ה. על פי הרב קוק החיסרון החיצוני הוא סמן לחיסרון פנימי הזקוק לתיקון בתפילה. על פי החסידות החיסרון שמרגיש האדם הוא ביטוי לחיסרון בשלמות השכינה בעולם. הצדיק מבין זאת, וב מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת ויצא - וזה שער השמים למה מתפלא כל כך יעקב על עצם ההתגלות של הקב`ה אליו בחלומו עד כדי שהוא אומר `אין זה כי אם...`? כמו ר' עקיבא, גם יעקב ביציאתו לגלות מבין שהגלות היא תחילתו של הבנין, והוא מבין שמעשה אבות סימן לבנים וכך יקרה גם לבנ`י. ייתכן ויעקב מתפלא על כך שהשכינה לא עוזבת אותו בגלות. בכל מקום וזמן קיימת השכינה רק שעלינו לחשוף אותה. יש המבינים שיעקב נתקל בפולמוס הגדול של היחס בין תורה לתפילה. מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת וישלח - 'ויותר יעקב לבדו' המדרש מקשר בין הישארות יעקב לבדו לבין "ונשגב ה' לבדו". מהו ה'לבדו' המשותף ליעקב ולקב"ה? בשיעור עולות שלוש אפשרויות. האחת מתארת את ה'לבדיות' כניתוק. ניתוק מן הסביבה, המשפחה והחברה, המאלץ את האדם להתמודד עם עצמו. השנייה מתארת את ה'לבדיות' כמפגש בלתי-אמצעי, ללא מניעות וללא לבושים המפריעים למפגש. השלישית רואה את ה'לבדיות' כהבנה של האדם את עצמו כתופס מקום מרכזי בעולם שמכוון הקב"ה לבדו. מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת וישב - 'אלה תולדות יעקב יוסף...' הפסוקים מקשרים בין יעקב ליוסף דווקא. על פי הפסוק "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה" אנו לומדים על טיבו של הקשר המיוחד הזה, בו יעקב מייצג את הכח, את 'האש ללא כלים', ואילו יוסף מצליח להביא את הכוחות שצבר יעקב לידי מימוש בפועל בעולם. כך גם יכול יוסף להישאר עם עם ישראל לאורך כל גלות מצרים 'בתוך טומאתם', ומתוך כך לתת להם את התקווה לגאולה. מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת מקץ - ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח לאור העובדה שחלומות מהווים נקודות מפנה בחייו של יוסף, עוסק השיעור בחלומות ופתרונותיהם דרך משקפיהם של גדולי החסידות. במהלך השיעור תיבחנה תשובותיהם של האדמורי`ם לשאלת היחס הכפול העולה בחז`ל ביחס לחלום. מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת ויגש - 'וירא את העגלות' יעקב לומד מיוסף הנמצא בגלות שאיננו מאבד תקוה ובטחון כי ד' עמו בכל אשר הוא עושה. הליכה בקו ישר ליעד ללא נסיגה מול הליכה בעיגול שמסמל מחזוריות. העגלות ששולח יוסף ליעקב הם ההכרה כי ישנה נסיגה שהיא עצמה סיבת ההתקדמות שזו גישה שקשה ליעקב התם הרוצה שלמות בכל דבר. עמדתו של יעקב אידיאלית ועמדתו של יוסף ריאלית ומאפשרת לשרוד את הגלות. ישנם שתי הנהגות אלקיות, הנהגת עיגולים והנהגת יושר. בהנהגת עיגולים אין אבחנה בין דין לחסד והשפע מגיע לכל הנבראים. בהנהגת יושר קיימת אבחנה זו שבין שכר ועונש. התבוננות של עיגולים היא התבוננות ברצון הא-קי שמאחורי המציאות וזוהי נקודת ההתבוננות של יוסף. זוהי גם התבוננותו של ר' עקיבא במדרש על השועל היוצא מבית קודשי הקודשים. מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת ויחי - 'ביקש לגלות את הקץ' יעקב ביקש לגלות את הקץ כלומר את האמת שבהסתרה של הגלות אולם זה לא ניתן לו. הוא כן הנחיל לבניו את בחינת האמת שלו שמאפשרת להתסכל מתוך אמונה ולהבין שיש בגלות הסתרה. מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת שמות - 'סנה בוער באש' בעל 'דגל מחנה אפרים' רואה במעמד הסנה דגם למחשבות הזרות הבאות לאדם בזמן התפילה. ההתמודדות שהוא מציע עם מחשבות אלו היא ההבנה שבכל מחשבה כזו מתחבא ניצוץ אלוקי, המבקש להתחבר אל הדבקות בתפילה ולהתעלות איתה. רבי נחמן, לעומתו, רואה את המניעה כמידת הדין המונעת מהאדם להתקרב, אך כשהאדם מתעקש וזועק זעקה לקב"ה - מחכה לו הקב"ה בעצמו בתוך המניעה. מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת וארא - 'הנה אלקינו זה' מהו ההבדל בין שם 'הויה' לשם 'אל שדי'? מהו היחס בין הקב"ה לעולם הבא ולעולם הזה? מה פירושה של הנהגת שם הוי-ה, וכיצד יכולה הנהגת העולם הבא להופיע בעולם הזה? מהו ההבדל בין אמירה לדיבור? האם אל שדי מתקשר לחוקי הטבע ואילו שם הויה הוא החלק הניסי של העולם? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת בא - מעשרה מאמרות לעשרת הדברות מה משמעותו של המספר עשר? היכן עוד הוא מופיע מלבד בעשרת המכות? כיצד יש להבין את היחס בין בריאת העולם ליציאת מצרים, לאור הנהגתו של הקב`ה בעולם? מהן ההופעות השונות של הקב`ה בעולם, וכיצד יש להבין אותן? מהו היחס בין הטבע לבין הופעתו הניסית של הקב`ה בעולם? מה משמעותו של המעבר מהאוניברסליות של העולם כפי שמצטיירת מבריאת העולם, ללאומיותו של עמ`י שבאה לידי ביטוי ביציאת מצרים? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת בשלח - לא על הלחם לבדו יחיה האדם בפרשתנו מתחילה הנהגה חדשה - הנהגת המדבר, שלא נשנתה שוב מעולם. מהו הייחוד של המן, למול הלחם שיגדלו בנ"י אחרי כניסתם לארץ? האם גם בארץ יש להחשיב את הלחם כ"מוצא פי ה'"? מהי ההשתדלות שעלינו לעשות? מהו ההבדל בין פרנסה בדרך הטבע לפרנסה בדרך הנס? למעשה, עולה כאן שאלת ההשתדלות מול הבטחון. מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת יתרו - וכל העם רואים את הקולות האם הקב`ה יורד להר סיני כדי לתת את התורה או שמא הוא יורד מהר סיני כדי לקבל את ישראל? לאור מעמד הר סיני, נאשלת השאלה מהו ההבדל בין הראייה לבין השמיעה, ומהו ביחס ביניהם? כיצד זה קשור להבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה? מהו ההבדל בין חכמה לנבואה? מהו ההבדל בין שמיעה להקשבה פנימית ביחס לאמיתות א-לוקיות? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת משפטים - ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו כיצד ניתן לאכול ולשתות בעודך רואה פני אלקים? האם מדובר באכילה ושתיה ממש או שמא זהו דימוי בלבד? מהו היחס הנכון להנאות החומריות בעולם הזה? האם יש להעניק לגיטימציה ועצמאות להנאת האכילה באופן מלא או באופן חלקי בלבד? האם יש לאכילה ושתיה ערך עצמאי, אלא שיש לבטל אותו, או שמא אין להם ערך כלל? האם יש לחלק בין סוגים שונים של אכילה ושתיה? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשיות תרומה-תצוה - ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כיצד ניתן לאכול ולשתות בעודך רואה פני אלקים? האם מדובר באכילה ושתיה ממש או שמא זהו דימוי בלבד? מהו היחס הנכון להנאות החומריות בעולם הזה? האם יש להעניק לגיטימציה ועצמאות להנאת האכילה באופן מלא או באופן חלקי בלבד? האם יש לאכילה ושתיה ערך עצמאי, אלא שיש לבטל אותו, או שמא אין להם ערך כלל? האם יש לחלק בין סוגים שונים של אכילה ושתיה? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת תצוה - בגדי קודש לכבוד ולתפארת מדוע מצווה התורה שבגדי הכהן הגדול יהיו לכבוד ולתפארת? האם התורה איננה נכנעת לעלמא דשקרא, בהלבישה את הכהן הגדול בבגדי זהב? בחינת סיפורו של יוסף והעליות והמורדות בחייו, לאור הבגדים שמתוארים בתקופה באותם הסיפורים. בחינת מגילת אסתר והמלבושים המוזכרים לאורכה. מהו הקשר בין בגדי יוסף, מרדכי והכהן הגדול? מהי הבגידה שיש בבגדים? מהו פגם הבגדים הצואים, וכיצד אפשר להינצל ממנו? מדוע לובש הכהן הגדול בגדי לבן בכניסתו לקודש הקודשים ביום הכיפורים? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת כי-תשא - חטא העגל ובניית המשכן מחלוקת רש`י והרמב`ן בשאלת סדר הפרשיות של המשכן וחטא העגל. מהוו ההבדל בין אמונת ניסים, המתבססת על פריצה של הקב`ה אל העולם בדמותו של נס, לבין אמונת טבע, המאמינה בבריאה מתמדת של העולם, ובה הקב`ה מופיע כל הזמן בהנהגה הטבעית? האם המשכן הוא רק תוצאה של חטא העגל? במה באה לידי ביטוי העובדה שהמשכן משמש כתיקון לחטא העגל? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת ויקהל - שבת - 'כגונא' (א) השיעור מבקש 'לגעת' בשבת מנקודת המבט החסידית. הצוהר שדרכו הוא יחדור לעולם מופלא זה, הוא נסיון פרשני חסידי לדברים הנפלאים מן הזוהר הקדוש, הנאמרים בין קבלת שבת לערבית בחלק מן המנהגים - 'כגונא'. בקטע זה יש חלוקה בין שמו של הקב"ה לקב"ה עצמו., בנוגע לאחדות כיצד מהווה השבת מפתח וכלי שאיתו ניתן להביא לאחדות 'למטה', ובעקבותיה תופיע האחדות למעלה? איך אפשר להבין את משמעותה של ה'ישיבה על הכסא', אותה מעכב ד' יתברך עד שתושלם האחדות מכח השבת למטה? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת פקודי - שבת - 'כגונא' (ב) מהי ספירת המלכות ומה הקשר בינה לליל שבת? מדוע משתמש הזוהר בדימוי של חתן וכלה בהקשר של כניסת השבת? עד כאן ראינו שהשבת פונה לקב"ה, ובפסקה השלישית מתחדש שהיא פונה גם לעמ"י. בפיוט שאומרים בתפילת ליל שבת "לכה דודי", מי היא המזמינה את הדוד לקראת הכלה? ומי הוא הדוד? מהי המשמעות של האכילה בשבת? כיצד משפיעה השבת על הנשמה? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת ויקרא - אדם כי יקריב מכם מדוע משתמש הכתוב בלשון 'אדם' ולא בלשון 'איש', כפי שהוא נוהג בדרך כלל? המילה `מכם` מעלה כמה בעיות, הן בשימוש בה בכלל, והן במיקום שלה בפסוק. איך אפשר להסביר את זה? מהו תהליך ההתקרבות לקב`ה בהקרבת הקרבן? האם הקרבת הקרבן כוללת תהליך של וויתור? עד כמה הוויתור הזה צריך להיות טוטאלי? על מה בדיוק צריך לוותר האדם בעבודתו ובחייו? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת שמיני - חטא נדב ואביהוא לאור חטא נדב ואביהוא, נשאלת השאלה מהם גבולות ההתלהבות הדתית? איזה פסול יכול להיות בתנועה של התקרבות, ברצון פנימי לעבוד את ד' יתברך? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת תזריע - בצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך כיצד נבראו בתחילה אדם וחוה, האם כשני אנשים שונים או בגוף אחד? מהי הנסירה עליה מדובר, ומה מטרתה? מהו ההבדל בין זכר ונקבה? מהי התעוררות מלמטה , ומהי התעוררות מלמעלה, ומה היחס ביניהם? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע
הרב איתמר אלדר פרשת מצורע - הזדמונתה של הצרעת מה ההבדל בין צרעת הבית לצרעת האדם? מה משמעותה צרעת הבית? האם זהו עונש או שמא זהו חלק מתהליך ירושת הארץ? למה יוצא המצורע מחוץ למחנה? מה הוא אמור לעשות שם? האם צרעת הבית היא לכתחילה או בדיעבד? מבוא לחסידות על פי סדר פרשיות השבוע

עמודים