יום ירושלים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל בן נון יום ירושלים שיעור מיוחד לחגים #4 5772/תנך/ישעיהו - הרב יואל - תשעב/תנך-מלכים ונביאים-הריב-יום ירושלים מלכים ונביאים
הרב יצחק ברט קריעה על ירושלים ועל מקום המקדש האם חובה לקרוע כיום כאשר רואים את ירושלים העתיקה, את ערי יהודה החרבות או את מקום המקדש? האם חיוב הקריעה השתנה בעקבות שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב בנימין תבורי קדושת ירושלים קדושתה של ירושלים וחשיבותה נובעת מכמה גורמים: הימצאות בית המקדש בקרבה, קיום מלכות בית דוד ועוד. בשיעור זה ננסה לבחון את המשמעויות ההלכתיות של השפעת קדושת בית המקדש ומלכות בית דוד על קדושתה ההלכתית של ירושלים. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי קדושת המקדש וירושלים הרמב`ם סבור שבניגוד לקדושת הארץ, שבה קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, הרי שקדושת ירושלים קידשה גם לעתיד לבוא, כיוון שהיא נובעת מן השכינה שאינה בטלה לעולם. מהו ההבדל היסודי בין קדושת הארץ לקדושת ירושלים? ייתכן שמדובר בשני סוגים של קדושה - קדושת העפר לעומת קדושת המקום. לפי זה יש מקום להסביר מדוע אין חיוב תרומות ומעשרות מדאורייתא בירושלים, וכן יש לדון בקדושת הגגות בירושלים. קש"ת - המצוה השבועית
הרב יצחק לוי למה השם ירושלים לא נזכרת בתורה השיעור עוסק בירושלים בתורה. הוא מציע תשובות שונות, רוחניות ומעשיות, לכך שירושלים לא מוזכרת בתורה, אלא רק ברמזים, ולא נכבשת עד ימי דוד המלך. מתוך תשובות שונות ומגוונות אלו, עולה בבירור מעמדה של ירושלים כעיר שהיא סמל לאחדות העם. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי ירושלים, מקום המלכות השיעור עוסק בגילויי מלכות ה' על ידי המקדש. המקדש הוא מקום מלכות ה'. מלכותו של ה' מתגלה במקדש על ידי הכרובים, עניית `ברוך שם כבוד מלכותו` בתור אמן, והשבת. וגם מכך שחנוכת המקדש נלמדת מפסוקים בהם מקבלים את מלכות ה' ומזכירים את מהקדש. גילוי נוסף הוא על ידי מלכות דוד, שהיא מייצגת את מלכות ה'. ירושלים מכילה בתוכה משפט, תורה ומלכות. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי בחירת דוד בירושלים השיעור עוסק בבחירת דוד בירושלים ובמקדש. הבחירה בעיר לשם פיוס בין יהודה לבנימין. הסיבתיות הכפולה לכך שדוד לא בונה את המקדש - -שפיכות הדמים, ובית מלוכה בעל המשכיות כתנאי לקיום מקדש. מפקד דוד כאמצעי לגילוי בית המקדש, על ידי מסירות הנפש של דוד במגיפה – מסירות נפש וגעגועים כתנאי לבניית המקדש [שנקרא בית דוד]. ההקבלה לימינו. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב בנימין תבורי ירושלים = מקדש קש"ת - מועדי השנה
הרב שלמה ברין יום ירושלים קש"ת - משך חכמה
הרב ניצן ברגר יום ירושלים קש"ת - פרשת השבוע
ד"ר אביעד הכהן דיון: האם יש שופטים בירושלים הרב מדן: הבעיה המרכזית בבית המשפט העליון היא שאין בו יראת פסק. עניין זה הוא שורש הבעיה. הרב הדגים זאת דרך מספר שופטים דתיים שנהגו באופן הפוך (פיתרון שהיה מבצע: נגד המהפכה החוקתית, בית משפט לחוקה, שיטה חדשה למינוי שופטים). ד`ר אביעד הכהן: הבעיה המרכזית שלנו היא הניכור שקיים בין חלקים בציבור הדתי והחרדי לבין מערכת המשפט (הביא דוגמאות מהעיתונות החרדית) ניכור זה קשור לאי קבלת הממסד המשפטי הישראלי, זאת בלא קשר לאישיותם של השופטים הדתיים הרב אבי גיסר: הבעיה המרכזית שלנו הוא בעצם המערכת הכפולה בה יש מערכת משפט שאינה דתית במקביל לזו הדתית. עלינו לקבל את המשפטנים היהודים כחלק מסמכותה של המדינה (פיתרון שהיה מבצע: הנגשת המשפט וקיצור זמן ההכרעה, ייתכן על ידי עמותות; שימוש בדיינים כיועצי תוכן במערכת המשפט) קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב אמנון בזק "מי בחר בירושלים ולמה" השיעור הועבר ביום חמישי י"א באייר בקהילת בית כנסת רימון, חשמונאים.
הרב ברוך גיגי שיחת ראש הישיבה הרב ברוך גיגי ליום ירושלים תשע"ח
הרב יעקב מדן הודו לה' כי טוב - על הכרתו של נשיא טראמפ בירושלים כבירת העם היהודי שיחה שהועברה בבית המדרש לקראת נאומו של הנשיא טראמפ
הרב עזרא ביק השפעות של שחרור ירושלים שיחה ליום ירושלים תשע"ז
הרב עזרא ביק בונה ירושלים
רבני ותלמידי הישיבה ירושלים - בין דוד המלך לדוד בן גוריון רב שיח בנושא ירושלים - בין דוד המלך לדוד בן גוריון, עם נתן שרנסקי,הרב יעקב מדן ומייקל אייזנברג. וגם: הרב יואל בן נון - הקרב לשחרור ירושלים מנקודת מבט צנחן שלחם בה
רבני ותלמידי הישיבה רבבה - ימי הלימוד בחנוכה תשע"ז - ירושלים שחוברה לה יחדיו - ההר, העיר והעם במלאת יובל שנים לשחרור ירושלים, ימי הלימוד המיוחדים בחנוכה, הוקדשו השנה (תשע"ז) לירושלים שחוברה יחדיו – ההר, העיר והעם. התוכנית התקיימה בימים שלישי ורביעי כ"ז – כ"ח בכסלו.