יום ירושלים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות יום ירושלים - בחירת ירושלים בסקירה תנ"כית הפותחת בחומש בראשית, דרך שמות העיר וכלה בסיפורי דוד, בוחן הרב תמיר גרנות את תולדות העיר ואת בחירתה הכפולה - בידי אדם ובידי שמים. היש בכך כדי ללמדנו על מהותה של ירושלים? 01- פרשת השבוע
הרב יצחק לוי שיעור 11 - משמעות השם ירושלים כחלק מסדרת שיעורים על ירושלים המקראית, עוסק הרב יצחק לוי בשם העיר "ירושלים" - במדרשי חז"ל, בפרשנות המסורתית, במקורות חיצוניים ובמחקר המודרני. אגב כך בוחן הרב יצחק לוי את היחס בין שני חלקי השם - "יראה" ו"שלום", ועומד מתוך כך על אופייה של העיר. השיעור עוסק בהבנות השונות למשמעות שמה של העיר, דרך עיון בפרשיות בהם נפגש אברהם עם ירושלים. ירושלים המקראית א
הרב יואל בן נון יום ירושלים שיעור מיוחד לחגים #4 5772/תנך/ישעיהו - הרב יואל - תשעב/תנך-מלכים ונביאים-הריב-יום ירושלים מלכים ונביאים
הרב יעקב מדן תפילה לכיוון ירושלים יש לכוון בהשתחוויות עד כמה שניתן כלפי ירושלים. ולכו"ע יכוון ליבו כלפי ירושלים וכלפי בית המקדש, כשם שעשה דניאל בתפילתו. נושאים בהלכה
הרב יצחק ברט קריעה על ירושלים ועל מקום המקדש האם חובה לקרוע כיום כאשר רואים את ירושלים העתיקה, את ערי יהודה החרבות או את מקום המקדש? האם חיוב הקריעה השתנה בעקבות שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים? קש"ת - הלכה ומדינה
הרב בנימין תבורי קדושת ירושלים קדושתה של ירושלים וחשיבותה נובעת מכמה גורמים: הימצאות בית המקדש בקרבה, קיום מלכות בית דוד ועוד. בשיעור זה ננסה לבחון את המשמעויות ההלכתיות של השפעת קדושת בית המקדש ומלכות בית דוד על קדושתה ההלכתית של ירושלים. קש"ת - המצוה השבועית
הרב בנימין תבורי קדושת המקדש וירושלים הרמב`ם סבור שבניגוד לקדושת הארץ, שבה קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, הרי שקדושת ירושלים קידשה גם לעתיד לבוא, כיוון שהיא נובעת מן השכינה שאינה בטלה לעולם. מהו ההבדל היסודי בין קדושת הארץ לקדושת ירושלים? ייתכן שמדובר בשני סוגים של קדושה - קדושת העפר לעומת קדושת המקום. לפי זה יש מקום להסביר מדוע אין חיוב תרומות ומעשרות מדאורייתא בירושלים, וכן יש לדון בקדושת הגגות בירושלים. קש"ת - המצוה השבועית
הרב יצחק לוי למה השם ירושלים לא נזכרת בתורה השיעור עוסק בירושלים בתורה. הוא מציע תשובות שונות, רוחניות ומעשיות, לכך שירושלים לא מוזכרת בתורה, אלא רק ברמזים, ולא נכבשת עד ימי דוד המלך. מתוך תשובות שונות ומגוונות אלו, עולה בבירור מעמדה של ירושלים כעיר שהיא סמל לאחדות העם. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי ירושלים, מקום המלכות השיעור עוסק בגילויי מלכות ה' על ידי המקדש. המקדש הוא מקום מלכות ה'. מלכותו של ה' מתגלה במקדש על ידי הכרובים, עניית `ברוך שם כבוד מלכותו` בתור אמן, והשבת. וגם מכך שחנוכת המקדש נלמדת מפסוקים בהם מקבלים את מלכות ה' ומזכירים את מהקדש. גילוי נוסף הוא על ידי מלכות דוד, שהיא מייצגת את מלכות ה'. ירושלים מכילה בתוכה משפט, תורה ומלכות. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב יצחק לוי בחירת דוד בירושלים השיעור עוסק בבחירת דוד בירושלים ובמקדש. הבחירה בעיר לשם פיוס בין יהודה לבנימין. הסיבתיות הכפולה לכך שדוד לא בונה את המקדש - -שפיכות הדמים, ובית מלוכה בעל המשכיות כתנאי לקיום מקדש. מפקד דוד כאמצעי לגילוי בית המקדש, על ידי מסירות הנפש של דוד במגיפה – מסירות נפש וגעגועים כתנאי לבניית המקדש [שנקרא בית דוד]. ההקבלה לימינו. קש"ת - ירושלים בתנ"ך
הרב בנימין תבורי ירושלים = מקדש קש"ת - מועדי השנה
הרב שלמה ברין יום ירושלים קש"ת - משך חכמה
הרב ניצן ברגר יום ירושלים קש"ת - פרשת השבוע
ד"ר אביעד הכהן דיון: האם יש שופטים בירושלים הרב מדן: הבעיה המרכזית בבית המשפט העליון היא שאין בו יראת פסק. עניין זה הוא שורש הבעיה. הרב הדגים זאת דרך מספר שופטים דתיים שנהגו באופן הפוך (פיתרון שהיה מבצע: נגד המהפכה החוקתית, בית משפט לחוקה, שיטה חדשה למינוי שופטים). ד`ר אביעד הכהן: הבעיה המרכזית שלנו היא הניכור שקיים בין חלקים בציבור הדתי והחרדי לבין מערכת המשפט (הביא דוגמאות מהעיתונות החרדית) ניכור זה קשור לאי קבלת הממסד המשפטי הישראלי, זאת בלא קשר לאישיותם של השופטים הדתיים הרב אבי גיסר: הבעיה המרכזית שלנו הוא בעצם המערכת הכפולה בה יש מערכת משפט שאינה דתית במקביל לזו הדתית. עלינו לקבל את המשפטנים היהודים כחלק מסמכותה של המדינה (פיתרון שהיה מבצע: הנגשת המשפט וקיצור זמן ההכרעה, ייתכן על ידי עמותות; שימוש בדיינים כיועצי תוכן במערכת המשפט) קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב יעקב מדן שיחת ראשי הישיבה לפרשת בהר - ירושלים המאחדת היחס לעולם הבא בתורה שבכתב שונה מזה שבתורה שבעל פה. לאור הבדל זה הרב מדן מצביע על השכר המתואר בפרשתנו, ועל היותו שכר כללי ולא פרטי. האיחוד הנדרש בכדי להיות ראויים לשכר זה, תמיד החל בירושלים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין יפה נוף משוש כל הארץ שיחה ליום ירושלים תשנ"ו שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין יפה נוף משוש כל הארץ - שיחה ליום ירושלים ירושלים היא מצד אחד תשתית לעולם - הקיום הבסיסי של העולם נוצר ממנה, ומצד שני נובעים ממנה כל היופי וההדר של העולם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין ירושלים על ההיבטים המיוחדים באופייה של ירושלים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין קדושת ירושלים "עשר קדושות הן" - ואחת מהן היא קדושת ירושלים. לאור דברי הראב"ד, פורס הרב ליכטנשטיין שני ממדים של קדושת ירושלים - אחת השאובה מקדושת ארץ ישראל ורעותה הקשורה לעצמות העיר ירושלים. מתוך כך מקשר הרב בין יחסנו לירושלים ובין יחסנו לקדושה באופן כללי. קדושת ירושלים מייחדת אותה משאר ערי הארץ, אולם היא נובעת דווקא מקדושתה של הארץ. בימים שבהם עלולה ירושלים להיכלל במו`מ המדיני, עלינו לחזק את מעמדה של ירושלים בפרט ואת תופעת הקדושה בכלל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תש"ף
הרב אהרן ליכטנשטיין דרישת ציון וירושלים שיחה ליום ירושלים: "כי אעלה ארוכה לך, וממכותיך ארפאך, נאום ה'. כי נידחה קראו לך, ציון היא, דורש אין לה" ... שיחת ראש הישיבה
הרב יהודה עמיטל יום חפציבה יום ירושלים היה צריך להיקרא יום חפציבה, שכן שחרור ירושלים מבטא את חפץ הקב`ה בישראל. ניסי מלחמת ששת-הימים הדגישו את התכנון הא-לקי ואת ההשגחה (הגלויה והנסתרת) על עם ישראל. עוד יש לציין, שלא שוחררה ירושלים אלא בזכות אחדות האומה.
הרב ברוך גיגי ירושלים של מעלה וירושלים של מטה ירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו - מאחדת את שבטי עם ישראל. אך ישנו איחוד נוסף המתרחש בירושלים, איחוד מפרה ומיוחד - בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה.
הרב אהרן ליכטנשטיין 18: ירושלים - בין מקום קדוש למקום טהור הרכבת הקלה מפליגה מהר הרצל אל פסגת זאב, וחולפת דרך התחנה המרכזית והעיר העתיקה. עד כמה ברורה לנו הקרבה למקום המקדש והחיים התוססים ה'טבעיים'? הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל דן בירושלים כסמל - סמל לטהרה וסמל לקדושה. כיצד נפייס בין המגמות הללו?
הרב יהודה עמיטל 19: פצחו ורננו יחדיו חרבות ירושלים הרב עמיטל זצ"ל מתעלה מעל לתקינות הפוליטית, שב ומדגיש את "הנצח זו ירושלים", את המשב המיסטי שמניד בנו שחרור ירושלים ומאפשר לנו להביט בעיניים רעננות על המציאות, ולמצוא בירושלים את המשען היהודי שלנו, אך גם את העתיד האוניברסלי "כי מציון תצא תורה". הוא משתף בחוויותיו האישיות ממלחמת ששת הימים, ומתוך כך עומד על סודה של ירושלים - "ביחס לירושלים מיסטיקה היא רציונאל, סתיר זה גליא, סתום זה נגלה". הממד הרוחני של ירושלים מתגלה מעבר לרובד של יום העצמאות שמתגלה במדינת ישראל כולה.
הרב אהרן ליכטנשטיין דו"ח מצב - שיחה ליום ירושלים תשנ"ז דו"ח מצב - שיחה ליום ירושלים תשנ"ז

עמודים