יחזקאל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרק ל"ט / המלחמה עם גוג (המשך) פרק ל"ט ממשיך לעסוק במלחמה עם גוג, ומצייר בפירוט רב את עונשו. בסיום הדברים נעמוד על היחס שבין מלחמת גוג כפי שעולה מפשוטי המקראות לבין מסורות חז"ל על 'מלחמת גוג ומגוג'. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ' (1) / המקדש לעתיד לבוא: החצר החיצונה והשערים פרקנו פותח את היחידה החותמת את ספר יחזקאל, שעניינה המקדש, ירושלים וארץ ישראל לעתיד לבוא. החלק הראשון של הפרק עוסק במבנה השערים ובחצר החיצונית של מתחם המקדש. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ' (2) / החצר הפנימית יחזקאל עובר מן החצר החיצונה לחצר הפנימית. נעמוד על מבנה החצר הפנימית, על הפעולות המיוחדות שנעשות בשער הצפוני ועל הלשכות, המעידות על חלוקה חדשה בתוך שבט לוי. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"א (1) / מבנה המקדש וסביבותיו יחזקאל ממשיך במסעו הנבואי במקדש לעתיד לבוא, וכעת הוא מגיע אל הבית עצמו. הוא מתאר את מבנה הבית לחלקיו ואת סביבותיו, וכנראה גם מערכת נוספת של מבנים שבסמיכות לו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק מ"א (2) / קישוטי המקדש והמזבח נעמוד על משמעותם של קישוטי הכרובים והתימורים ועל מעמדו המיוחד של מזבח הקטורת. 10 - עיון בספר יחזקאל
ד"ר טובה גנזל רקע היסטורי ומבוא כפתיחה לספר יחזקאל, השיעור עוסק ברקע ההיסטורי לנבואות בספר, ונותן תיאור כללי של מהלך הספר. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשה מרכבה ומסעות כבוד ה' נעמוד על משמעותו של מעשה המרכבה כפתיחה לספר יחזקאל כולו ולא נעסוק בפרטיו. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל שליחותו הנבואית של יחזקאל נראה כי מעמד ההקדשה של יחזקאל מתבצע באמצעות אכילת המגילה, אך זו מרמזת על הקושי שבנבואתו של יחזקאל לעומת נביאים אחרים. בנוסף, הנביא מתואר כצופה הן בפרק ג' והן בפרק לג. נעמוד על ההבדלים בין שתי הנבואות, ואיך הן משקפות את משמעות שליחותו של יחזקאל.` 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשים סמליים ופשרם (א) שלא כמו נביאים אחרים, יחזקאל מצווה בראשית תקופת נבואתו לשתוק, ולאחר מכן פותח במעשים סמליים. ננסה להסביר את אופיה המיוחד של הנבואה לאור אופיו של העם שמקבל את הנבואה. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשים סמליים ופשרם (ב) סיום המעשים הסמליים מלווה בנבואת פורענות קשה שהיא הנמשל למעשים שנעשו לפניה. הנביא מתאר כאן את חומרת מעשי העם, ואת העונש הקשה שצפוי להם בגללם. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל על מה חרבה הארץ? הפסוקים בפרק ו' מתייחסים לחטאי ישראל בשמות שונים. מתוך עיון טרמינולוגי (מתוך השוואה לפסוקים בספר ויקרא ובספר דברים) בשמות הללו, ננסה להבין את כוונתו המדויקת של הנביא. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל בא הקץ! בפני יחזקאל עומד האתגר לשכנע את יושבי ירושלים ואת הגולים כי החורבן קרוב, ומאידך כי גלות יהויכין אינה מבשרת את ניתוקם מעם ישראל. נדון בסיבות לקשיים אלו, ובאמצעים בהם יחזקאל משתמש על מנת לשכנע את העם. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מעשי העם במקדש פרק ח' מתאר את המראה שראה יחזקאל בירושלים. בתחילת המראה, מתוארת העבודה הזרה שקיימת במקדש. נראה כי התיאורים בהם משתמש יחזקאל רומזים לפסוקים בפרק ד' בספר דברים, כדי להקביל אליהם. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל עזיבת כבוד ה' את המקדש בהמשך המראה שרואה יחזקאל בירושלים, אנחנו עדים להריגתם של כל עובדי העבודה הזרה בעיר, ולעזיבת כבוד ה' את המקדש. עם זאת, המראה נחתם במילות נחמה על אודות תקומתה לעתיד של יהודה. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל צדקיהו (י"ב, א-כ; פרק י"ז) נבואתו זו עוסקת בדמות המכונה 'נשיא' ונשארת לוטה בערפל. ההנחה הרווחת היא כי מדובר בצדקיהו. על מנת לעמוד על מלוא משמעותה של נבואה זו נעמוד על נבואות נוספות של יחזקאל המוקדשות לצדקיהו בפרקים י"ז, י"ט, וכן בפרק כ"א, כג-לב. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל סופם של מלכי יהודה (י"ט) נבואה זו מוקדשת לסופם של מלכי יהודה, ומדגישה כי גם המלך האחרון הפר את בריתו עם ה', וכך נכשל אף הוא בתפקידו. עם ירידתו של מלך זה מכס המלוכה שקע מוסד המלוכה כולו. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל נבואה ונביאים (י"ב, כא - י"ד, יא) רצף היחידות הנבואיות שלפנינו עוסק כולו בהתמודדותו של יחזקאל עם נבואות שמוסריהן ייחסו אותן לה', אך למעשה לא מה' הן ניתנו. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מי ינצל? 'וידעתם כי לא חנם עשיתי' (י"ד, יב-כג) נבואה זו עוסקת בשאלה מי בכל זאת ינצל, וזאת לאחר שהנביא מתאר את הרעב הצפוי לבוא על העיר, אחר כך את החיה הרעה שתעבור בארץ, לאחר מכן את החרב ולבסוף את הדבר. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מְמַשֵּׁל מְשָׁלִים הוּא (ט"ו-ט"ז) הנבואות שבפרקים ט"ו-ט"ז כוללים משלים שבאמצעותם עוסק הנביא בגורלם של ירושלים, של תושביה ושל מנהיגיה. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל הַנֶּפֶשׁ הַחֹטֵאת הִיא תָמוּת (פרק י"ח) תפיסת הגמול בספר יחזקאל נידונה בפרקים ג'; י"ד; י"ח ובל"ג. עד עתה עסקנו בתפיסת הגמול שבפרקים ג' ול"ג, ולאחר מכן בפרק י"ד. עתה, באמצעות העיון בפרק י"ח, נשלים את העיסוק בנושא הגמול האלוקי בספר יחזקאל. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תּוֹעֲבֹת אֲבוֹתָם (כ', א-כט) בנבואה זו תיאור של הכעס האלוקי על מעשי העם מאז היותו במצרים ועד לימיו של יחזקאל. זאת באמצעות תבנית קבועה המתארת את התנהגות העם ואת תגובת ה'. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תחילת הסוף – חרב ה' בידי מלך בבל רצף הנבואות בפרק כ"א מתאר את סופה של ממלכת יהודה, שנאמרו כפי הנראה סמוך להטלת המצור על ירושלים, בעשרה בטבת. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל חורבן העיר (כ"ב – כ"ד, יד) הפרקים שבמרכזו של שיעור זה מנבאים בדרכים שונות את שיתרחש בירושלים בעת המצור והחורבן. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל נבואות יחזקאל על הגויים- (פרקים כ"ה-ל"ב, חלק א) פרקים כ"ה-ל"ב, (חלקו השני של הספר) מוקדשים לנבואות על הגויים. בשני השיעורים הללו נעמוד על כך שריכוזן של הנבואות על הגויים בחטיבה אחת ומיקומן של הנבואות בין פרקי התוכחה והחורבן (א'-כ"ד) לנבואות התקומה (ל"ג-מ"ח) איננו אקראי. 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל פרקים כה-לב נבואות יחזקאל על הגויים (2) פרקים כ"ה-ל"ב, (חלקו השני של הספר) מוקדשים לנבואות על הגויים. בשני השיעורים הללו נעמוד על כך שריכוזן של הנבואות על הגויים בחטיבה אחת ומיקומן של הנבואות בין פרקי התוכחה והחורבן (א'-כ"ד) לנבואות התקומה (ל"ג-מ"ח) איננו אקראי. 10 - עיונים ביחזקאל

עמודים