יחזקאל
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר טובה גנזל נבואה ונביאים (י"ב, כא - י"ד, יא) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל 'וידעתם כי לא חנם עשיתי' (י"ד, יב-כג) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל מְמַשֵּׁל מְשָׁלִים הוּא 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל הַנֶּפֶשׁ הַחֹטֵאת הִיא תָמוּת (פרק י"ח) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תּוֹעֲבֹת אֲבוֹתָם (כ', א-כט) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תחילת הסוף – חרב ה' בידי מלך בבל 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל חורבן העיר (כ"ב – כ"ד, יד) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל נבואות יחזקאל על הגויים- (פרקים כ"ה-ל"ב, חלק א) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל פרקים כה-לב נבואות יחזקאל על הגויים (2) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל העם, הנביא וה' – בתגובה לחורבן 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל העדפתו הנצחית של ה' את ישראל על פני אדום (לה – לו, טו) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל 23 – תיאור טהרת העם ביחזקאל (ל"ו) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל תקומתו של העם (סוף פרק ל"ו, ותחילת פרק ל"ז) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל עתידה של ממלכת ישראל (ל"ז, טו-כה) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל פרקים ל"ח-ל"ט: נבואת יחזקאל על גוג מארץ המגוג 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל חזון המקדש העתידי: מקדש וכבוד ה' בתוכו (מ', א- מ"ג ט) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל חזון המקדש העתידי: רב הנסתר על הנגלה (מ"ג, י – מ"ד, לא) 10 - עיונים ביחזקאל
ד"ר טובה גנזל סיום הספר: פרקים מ"ה-מ"ח 10 - עיונים ביחזקאל

עמודים