ימים מיוחדים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן מות רחל וקברה שיעור בסדרת "כי קרוב אליך - חשמונאים תשעט", הועבר בבית כנסת רמת מודיעים ע"ש גלנווד, חשמונאים, ביום שלישי אור לח' במרחשוון, תשע"ט. השיעור לרפואת יצחק צבי בן לאה.