יסודות בעבודת ה'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק ב' בציצית מתקיים תהליך בן שלושה שלבים. ראשית, הראיה החיובית מביאה לידי זכירה ועשייה. בנוסף, מניעת הראיה השלילית והרחקה מן החטא, דבר המוביל את האדם לכתנות האור. ולבסוף, מתוך הזיכרון, מגיע האדם למעלת הקדושה של ציצית, שהיא כעין ציץ. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית – חלק ג' מדוע סופחה פרשת ציצית לחובת קריאת שמע? עיון ביסודות פרשיית ציצית מלמד אותנו על העקרונות השונים הקיימים בפרשה זו, שביסודם שאלת הקישור בין הארציות לרוחניות. פרשת ציצית מדברת על דרך עבודת ה' של 'אנשי החול', שדרכם אל הא-ל מפותלת וארוכה, למול 'אנשי הקודש' של התפילין והמזוזה, אודותם דיברנו בעבר. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי ציצית חלק ד' – הזכרת יציאת מצרים נחלקו המנהגים האם יש להזכיר את יציאת מצרים בפרשת ציצית בלילה. במהלך השיעור נעמיק במחלוקת זו, ננסה להבין את הקשר בין זכירת יציאת מצרים לקבלת עול מלכות שמיים של קריאת שמע, ואת הקישור למצוות הציצית. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי ולעבדו בכל לבבכם – פרק סיום משימת חייו של האדם קבלת עול מלכות שמיים בכל רגע ורגע מחייו. קריאת שמע, על פרשיותיה והמצוות שבה, מתוות לנו את הדרך לשם. מתוכם, נזכה לקיים את דברי תלמוד תורתך באהבה. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי תפילת חנה ומוסף של ראש השנה
הרב ברוך גיגי אני ישנה וליבי ער
הרב ברוך גיגי קול דודי ד'ופק
הרב ברוך גיגי ישגה באהבתו תמיד
הרב ברוך גיגי כתר מלכות
הרב ברוך גיגי משה קיבל תורה מסיני
הרב ברוך גיגי עבודת ה' בתורה
הרב ברוך גיגי תיווך בין ה' לישראל
הרב ברוך גיגי עולם המצוות
הרב ברוך גיגי ציצית
הרב ברוך גיגי עבודת ה'
הרב ברוך גיגי תפילה מתמדת
הרב ברוך גיגי תפילה כתלות בה'
הרב ברוך גיגי נוסח התפילה
הרב ברוך גיגי פסקה קכט - תשובה
הרב ברוך גיגי הקף קריאת שמע
הרב ברוך גיגי מוקד קריאת שמע
הרב ברוך גיגי ת'ת בק'ש והפס' הראשון מול האחרון
הרב ברוך גיגי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
הרב ברוך גיגי ואהבת את ה' אלוקיך
הרב ברוך גיגי ברכות קריאת שמע

עמודים