ירושלים המקראית א
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק לוי שיעור 25 - מבוא לירושלים בימי דוד (ב) - הבחירה הא-לוהית בירושלים בשיעור זה נבקש להבהיר את משמעות הבחירה הא-לוהית הסופית בירושלים בימי שלמה. נביא את הראיות לכך שבחירה זו אכן אירעה באותה תקופה ונעמוד על המשמעויות של נצחיותה. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 26 - מבוא לירושלים בימי דוד (ג) - הזיקה בין מלכות למקדש ובין בחירת מלכות בית דוד לירושלים בשיעור זה נסקור את המשמעויות השונות של הקשר בין מלכות למקדש בכתובים, במדרשים ובהלכה ואת הזיקה המיוחדת בין בחירת ירושלים ובין בחירת מלכות בית דוד. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 27 - מבוא לירושלים בימי דוד (ד) - ההבטחה כי מלכות בית דוד תעמוד עד עולם פרק זה, המסיים את המבוא לימי דוד ואת שיעורינו לשנה זו, בוחן את משמעות ההבטחה הא-לוהית לדוד כי מלכות ביתו תתקיים עד עולם, ובעיקר את השאלה אם הבטחה זו היא מותנית או שמא אין היא תלויה בדבר. ירושלים המקראית א
הרב יצחק לוי שיעור 28 - סיכום סדרה א' הדגשת מספר מסרים לסיכום סדרת העיונים בתולדות ירושלים: א. ירושלים – עיר המחברת את בירת מלכות ישראל עם מקום מלכות ה'. ב. בחירת העיר והמקדש. ג. מעשי אבות סימן לבנים. ד. הקשר בין הטופוגרפיה למהות הרוחנית. ה. מהלכם של האבות ושל הבנים בארץ דומה למהלך של תקופתנו. ירושלים המקראית א

עמודים