ליקוטי מוהר"ן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דן האוזר סיפור: טנדע ורנדע ליקוטי מוהר"ן (1-2)
הרב דן האוזר תורה עו' / חלק א ליקוטי מוהר"ן (1-2)
הרב דן האוזר תורה עו' / חלק ב - התפכחות ליקוטי מוהר"ן (1-2)
הרב דן האוזר כי לא תשכח מפי זרעו – בין רשב"י לרב נחמן ליקוטי מוהר"ן (1-2)
הרב דן האוזר שכל של שבועות – תורה נ"ו סעיף ז' ליקוטי מוהר"ן (1-2)
הרב דן האוזר מחיאת כפיים בתפילה – תורה מ"ה ליקוטי מוהר"ן (1-2)
הרב דן האוזר רצון ה' – תורה קעז ליקוטי מוהר"ן (1-2)
הרב דן האוזר מקומו של עולם – תורה נו תנינא תורה נו בליקוטי מוהר"ן תנינא מדברת על הקב"ה כמקומו של עולם ועל ההשלכות של רעיון זה. נדגים זאת גם דרך סיפור של ר' נחמן, ודרך אירועים בתנ"ך ופרק ע"ג בתהילים. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר לראות את עצמו עם הצדיק – תורה עב תנינא "כי על ידי שרואין את עצמו עם הצדיק על ידי זה מקבלין גדולה. ועיקר הגדולה היא שפלות" - בשיעור זה ננסה להבין את הסתירה המובנית שלכאורה פורס בפנינו ר' נחמן, ואת הקישור שהוא עושה בהמשך לבושה ולבריאת העולם. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר היער בלי קץ וסוף – חיי מוהר"ן צה רבנו עשה זה עתה כפרות והחליף דבר בדבר, כמנהגנו להחליף את חיינו אנו בחיי זה התרנגול. אך כיצד דבר זה ייתכן? הלא האדם הוא אדם והתרנגול הוא תרנגול! מילה מנחה בסיפור היא המספר "אחד". ייתכן שהוא מרמז לנו על הסוד של הסיפור שלנו, הסוד של ה"אחד". ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר שערי גן עדן - תורה רפו 'גן' ו'עדן'. חכמה עילאה המייצגת את השלמות וההרמוניה המוחלטת, וחכמה תתאה, המגיעה מלמטה, מתוך עולם של פירוד. תורה ותפילה. שופטים ושוטרים ולימוד פוסקים. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה כד - נוגע לא נוגע אור אין סוף שהוא 'למעלה מנפשין רוחין ונשמתין'. לא ניתן להתקרב אליו אלא על ידי שמחה בקיום המצוות ושבירת הדיכוטומיה שבין טוב לרע, בין הצלחה לכישלון. רק אז ניתן להגיע אליו, וגם זאת רק באופן של 'מטי ולא מטי', נוגע לא נוגע. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה פו - פסיעה קטנה אדם צריך להתקדם בפסיעות קטנות, הוא צריך בשביל זה 'סעד' - את האמת שהיא בבחינת 'רגל שלישית', את השבת ואת הצדקה. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה קז - ושבית שביו דרכיו של היצר הרע נפתלות. במאמר זה נעקוב אחר כמה מן הדרכים המפתיעות הללו ונראה את התמודדויותיו האמיצות של ר' נחמן עמם. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר חנוכה - תורה ז - ליקוטי מוהר"ן תנינא חנוכה מסמל את חנוכת הבית, המקום של הברית הקודמת למושג החטא, ומשום כך מגיעות ממנו הסליחה והמחילה. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר על חנוכה, הנהגה ורחמנות – תורה ז, ליקוטי מוהר"ן תנינא, חלק ב משה רבינו רואה במעמד הסנה את אור החנוכה ומקבל ממנו התחזקות וכיוון בדרך הנהגת ישראל. איך רחמנות קשורה להנהגה, כיצד שני אלה קשורים לחינוך, ומה בית המקדש תורם לכל אלה? ניתן לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה פז – תאבה האשה תורה פז: תקציר: על התנהלותו של האדם המאמין בעולם ,על סוד הזיווג ועל סודו של אלול נוכל ללמוד מהדרכתו של אברהם לאליעזר עבדו בחפשו זיווג ליצחק. על כך במאמר הבא... ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה קטו – האמת לאמיתה מהי האמת לאמיתה, ומדוע דווקא דרכה אפשר למצוא את הקב"ה גם במניעות. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר על חיים, מלכות ואריכות ימים - תורה נו, א-ג ר' נחמן טוען שלכל אחד מישראל יש "מלכות". איך אפשר להבין זאת? מי הם הנתינים ואיך זוכים לה אפשר לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר הממשלה על המלאכים - תורה א ליקוטי מוהר"ן תנינא עד כמה התורה רוצה אותנו צייתנים ומה מרחבי הבחירה שלנו? כיצד אנו בני האדם יכולים למשול במלאכים? על כל אלה תוכל לקרוא במאמר הבא: ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר סוד האחד - שבחי הר"ן לו מהו "סוד האחד" ומדוע הוא סוד? ומהי הדרך הקשה, אך הנכונה ביותר לשמור עליו ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה קעו - על הריקנות והרוח הנושבת ממנה על קבלת האדם באשר הוא, על הריקנות הקיומית ועל מה שהיא מובילה אליו ועל החטא ומקורו, תוכלו לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה פב - קשר של שתיקה על שלושת הקליפות בתקשורת בין בני אדם לבין הקב"ה ובינם לבין עצמם, על שני פניה של השתיקה, ושני צדדיה של קליפת נגה. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה צא - ויהי ידיו אמונה על הידים הנוטות כלפי מטה, והאמונה כמעשה וכהשענות ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה כג - ליקוטי מוהר"ן תנינא - על השמחה השמחה היא משאת הנפש של כולם. מה מונע מאיתנו להגיע אליה וכיצד ניתן להתגבר על מניעות אלו? על כך ועוד, במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)

עמודים