ליקוטי מוהר"ן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דן האוזר תורה קיג - נפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו על כיצד ומדוע האדם צריך להסכים לדין שגוזרים עליו, על לימוד זכות ועל מידה כנגד מידה. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תיקון הדיבור - תורה כט מהו 'דיבור טוב', מהו עומק העניין של הבגדים, ובשמירה עליהם כנקיים, ואיך כל זה קשור לספירת המלכות ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה קצ - בעל בחירה שאלה פרשנית בדבר פשט הכתובים במעמד הר סיני מובילה את ר' נחמן ואותנו לשאלות מהותיות בנוגע לערכה של הבחירה בעבודת ה' וכיצד לחנך מבלי לאלף. על כל אלה ועוד תוכלו לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תאוות רשעים תאבד - תורה פח תנינא במאמר זה יורד עמנו ר' נחמן למקומות נמוכים, למקום התאוות, על מנת להעלות אותנו משם. איך הוא עושה זאת ואיך כל זה קשור לפסח תוכלו לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר אחד היה אברהם בין שני חלקיו של ליקוטי מוהר"ן מופיעה השמטה המדברת על הפסוק "אחד היה אברהם". המאמר שלפניכם יעסוק באמונת האחדות ובדגשים שדולה ר' נחמן מאברהם אבינו להכרה באחדות זו. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר מעוף - חיי מוהר"ן תרג יש שכינו את חסידות ברסלב "חסידות של רבי מת". על מהות הנהגתו המבוזרת של ר' נחמן עוד בחייו ועל אחת כמה לאחר מותו, ללא יורש אחריו, תוכלו קרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה סב - ליקוטי מוהר"ן תנינא - מסע האמונה מדוע אנחנו צריכים לנסוע ממידת הדין ולהיות בשיתוף מתמיד עם הקב"ה, שגם הוא שיתף את מידת הרחמים כשברא את עולמו. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר ליקוטי מוהרן תנינא מד - אודיע אמונתך בפי על גבורה דקליפה וגבורה דקדושה, גבורה שנגמרת לעומת כזו שלא, ועל העזות שקיימת דווקא בדיבור. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה נג תנינא - גודל יקרת המחשבה מהו 'גודל ייקרת המחשבה' ומדוע אם רק נדאג שמחשבותינו יהיו 'באמת' נוכל להיפטר מכל מחשבות השווא והדמיון, שמקורן באשליית הנצח. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה נד - מידת ההסתפקות מהי מידת ההסתפקות, איך מגיעים אליה ומדוע היא כל כך יסודית בקבלת התורה, תוכלו לקרוא במאמר הבא: ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה רסב - מעיין מבית השם החידושים בתורה הן כמעין הנובע, לא רק במובן המקובל אלא גם בגלל הקשר בין מעין לדמעות ובין בכי לבין מסכת. לאחר חורבן הבית נתרחקה השכינה והתבצרה בתוך השכל אולם חידושי התורה המגיעים מתוך יראת שמים ובכי יכולים להורידה חזרה לארץ. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה פא - עלו זה בנגב צירופי התורה המסתתרים מאחורי שיחות החולין של הצדיק יכולים ללמדנו על הקשר בין עולם הקודש לעולם החולין . ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה עב - יהדות של חסד מה הקשר בין החסידות לבין מידת החסידות? מדוע העולם אינו יכול להתקיים ללא דין (ולא רק ללא רחמים)? ועד כמה קיום התורה קשור לחשק שלנו? ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה סב - אמונה וכפירה מה הקשר בין האמון והאמונה לפעולת האכילה? כיצד הכפירה מתקשרת לאמת ומה מקומה בעבודת השם שלנו? ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה רי – משא ומתן באמונה איך להקל את עול הפרנסה, זוהי בוודאי שאלה שמעסיקה רבים. ר' נחמן עוסק בכך בתורה זו. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה רט – תפילות כנגד תמידים תקנום על תפילות רעות ותפילות טובות, ומדוע תקנו את התפילות "כנגד". על תפילות שהן תמידין, והכנסת אורחים שהיא קרבן. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה קט – יש הבל אשר נעשה על הארץ האדם נמדד בסופו של דבר לפי השאיפות שלו, כמו גם האנחות והגניחות שלו, שאינן צריכות להוות ביטוי לחוסר אונים, אלא יכולות להוות אפשרות למחאה פנימית כנגד המצב הקיים. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה ו – תשובה על התשובה מהי תשובה על התשובה? וכי יש חטא בתשובה שיש לחזור אפילו עליו בתשובה? על כך אפשר לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה פג – מתן בסתר יכפה אף מה מיוחד באות פ' ומה הקשר בינה לבין הפה? מה היה קורה אילו היו המילים המכילות את האות פ' חסרות אותה? וכיצד ניתן להשתמש בסוד הזה של הפ' על מנת ל'כפות אף'? ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה רנט – את ה' האמרת היום ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה יד - להמשיך שלום הבית שמבטא ה'נר איש וביתו' של חג החנוכה, הוא הפתרון למציאות חסרת המחיצות שסמלת התרבות היוונית - השוק. עלינו להמשיך את אור הבית 'עד שתכלה רגל מן השוק'. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה קצד - היכל ה' "מי שרוצה כבוד הוא שוטה"- כך פותח ר' נחמן את התורה. האמנם כל כך פשוט להכיר בשטות הכבוד? איזה כלי ייתן לנו ר' נחמן להכרה בכך? על כך אפשר לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה פא תנינא – ונביא לבב חכמה מהי מעלתו של המשמח את עצמו ואיך הדבר יכול לשנות את כל תפישת עולמו. על כך אפשר לקרוא במאמר הבא: ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר התבודדות אחת הפרקטיקות המרכזיות והמרגשות ביותר במשנתו של ר' נחמן, ומהדברים המזוהים ביותר עם חסידות ברסלב, היא ההתבודדות. על שורשיה וחשיבותה תוכלו לקרוא במאמר הבא: ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה רלה – שמחת המועד במהלך מקורי קושר ר' נחמן בין העולה לרגל ב"מועד" לבין ה"מועד" - המחליק והנופל. מה הקשר האמיתי ביניהם ומה הדבר אומר לנו אפשר לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)

עמודים