ליקוטי מוהר"ן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דן האוזר מעשה ראשון מהמהרש"א ז"ל איזה מסר רצה ר' נחמן להפיק מסיפורו על המהרש"א ז"ל ואיך אחאב המלך קשור לכל העניין? על זאת תוכלו לקרוא במאמר הבא: ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר מעשה שני מהמרש"א ז"ל מה מקום הצער בעבודת השם ומה הדיון הסמוי שבין הבעש"ט לבין ר'נחמן על כך ואיך כל זה מתקשר למהרש"א תוכלו לקרוא במאמר הבא: ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר "הא לכם זרע" - תורה נג כיצד קשורה הלידה לדעת, מדוע שתיהן קשורות אל "הא", ומה ההבדל המהותי בין דעת האדם לדעת הקב"ה? על כל זאת ועוד תוכלו לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה קלה – מוחין דאמא 'סגולה' כיצד להינצל מגדלות ומגאווה היא ההסתכלות המעמיקה של האם שמספקת לנו גם פרופורציות נכונות, וגם חמלה. דווקא מתן תורה הוא האירוע המקושר לתכונות אימהיות אלו שכן למרות שה'בינה' מבינה את האדם מתוך עצמו, היא גם מעוררת את האדם מהסתגרותו בתוך עצמו. על כל זאת ועוד, במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה עד ליקוטי מוהר"ן תנינא – "ולא יראו פני ריקם" פרשת פרה שאנו קוראים אחרי פורים נועד לקשר בין פורים לבין פסח ולהראות לנו כי הטהרה, על הקמאיות והחירות שהיא מגלמת בתוכה, מהווה תנאי הכרחי לפסח ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר סוד העיבור איך יתכן שאחשוורוש התייעץ עם בני יששכר כדברי המדרש, וכיצד עסקת הדודאים שעשתה רחל עם לאה קשורה למגילה. על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה קעז – סלחתי כדבריך על היסודות המקופלים בסליחה האלוקית לאדם תוכלו לקרוא במאמר הבא ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה קלז – חלקי ה' אמרתי לשמור דבריך תורה קצרצרה על פסוק אחד מתהילים מגלה מה מסתתר מאחורי הקלעים של הצהרתו של המאמין, ומביאה אותנו למקום עמוק יותר ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה ל, סעיף ו' – ארבע גלויות – חלק א' על מהן ארבע הגלויות בעבודתו האישית של כל אחד מאיתנו, וכיצד ר' נחמן ממליץ להתמודד עימן תוכלו לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה ל, סעיף ו' – ארבע גלויות – חלק ב' מאמר זה מסביר את פועלו של אברהם בתרבות האנושית ואת ההשפעה של פועל זה על ארבעת בניו ונכדיו. ר' נחמן משווה בין ארבעת צאצאים אלה לבין ארבעת הבנים שבהגדה. במאמר זה אנו מנסים לעמוד על הקשר המפתיע הזה. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר דרכי ה' הנעלמים ר' נחמן מספר לנו סיפור מתריס, מבלבל וכמעט מרגיז. הוא כביכול "מסכסך" ביננו לבין ההשגחה. לאן חותר ר' נחמן בסיפורו זה וכיצד אנו הקוראים יכולים לצאת נשכרים ממנו, ניתן לקרוא במאמר הבא: ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה פז מדוע מידת האמת, של יעקב, קודמת לחסדו של אברהם, וכיצד כל זה קשור ליראת העונש, שמתגלה כחשובה בכל שלבי עבודת ה'. על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה נה – ברית אבות ר' נחמן מחזיר אותנו לשורשי היהדות- לאבותינו על מנת לינוק משם כוחות ותובנות לחיינו כאן ועכשיו. על המשמעות של כריתת ברית עם ה' גם בימינו ניתן לקרוא במאמר הבא: ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה קכו – געגועים מה פשר געגועיהם של תלמידי רשב"י לרבם בעודו עומד ומדבר לפניהם. כיצד ניתן להבין את תופעה זו ומהי משמעותה עבורנו? על זאת ניתן לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה רפ – משא ומתן באמונה ר' נחמן נושא ונותן עם סבו הבעש"ט ומשלים את המהפיכה הדתית שהוא חולל, אך בכיוון הפוך ממנו. ר' נחמן עומד על המטוטלת בה נמצא האדם - בין התורה לבין החיים, בין בית המדרש ובין השוק, ומסביר את הריווח שבמטוטלת זו. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה נו - ואפילו בהסתרה השיר המוכר "ואפילו בהסתרה" מקפל בתוכו תובנות על מקורות הסתרה זו אצל האדם, ומכאן גם פתרונות להתמודדות עמה. על ההסתרה ופתרונותיה תוכלו לקרוא במאמר הבא ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר מעשה ממלך שגזר שמד ר' נחמן יורד לעומק המהפכה התעשייתית והטכנולוגית,מנבא את תוצאותיה הרעות ופורש לפנינו את מערכת היחסים הסמויה בינה לבין היהדות. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר דרך התמימות והפשטות - תורה יב תניינא בתורה זו ננסה להבין מדוע ר' נחמן רואה בתמימות ובפשטות את עיקר היהדות, וכיצד אפשר להגיע ל'חיות' דרך הכבוד הפנימי. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה ל – דמעותיו של עשיו ודמעותיו של יעקב בתורה זו ננסה להבין מדוע עשיו בוכה, וכיצד היהודי שבא בשם ה'ספציפיות' מסוגל לנצח את איש המערב המופשט. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר האספקלריה – ציורו של חסיד עצלן בשיעור זה נתבונן בסיפורו של ר' נחמן על שני ציירי המלך, וכיצד דווקא הצייר העצלן מלמד אותנו על חופש פנימי ועל דינמיות בעבודת ה'. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר דרך ארץ קדמה לתורה – חיי מוהר"ן קכז נסיעה של ר' נחמן בערב שבת מעוררת בו מחשבות על תכלית החיים וייעודם. הבא נצטרף לדרך זו ונראה כיצד היא "דרך ארץ שקדמה לתורה". ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר גדולה - תורה רנ כיצד נמשכת ההשגחה על העולם ואיזה שינוי תודעתי היא אמורה לחולל אצל המצפה לה? על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה לג סעיף ד – סוד הצמצום והאהבה כיצד ניתן לחוש את האהבה האלוקית הזורמת אלינו בכל רגע ומה מונע מאתנו הרגשה עילאית זו? על כך תוכל לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה לב - התפילה כריקוד "ה' שפתי תפתח" פותח את התפילה בקריאה להתמסר כאישה לבעלה בריקוד סוחף. מהי תודעה זו וכיצד מתמסרים אליה? על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר חיי מוהרן צא – להשליך את הראש חלום של ר' נחמן חושף רבדים עמוקים בנפשו ובנפש כולנו, ונותן לנו כלים אחרים איך להתמודד עם נפילות. ליקוטי מוהר"ן (3)

עמודים