ליקוטי מוהר"ן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דן האוזר תורה קמב – ויכתב בספר זכרון תיאור מסתי לכאורה של שיח בין שני צדיקים בריחוק מקום, מתברר כתהליך עמוק המצוי בבסיס החשיבה והתרבות האנושית, ומזמין אותנו להתנהלות אחרת במקומות של אי הבנה וקוצר דעת. התנהלות זו מתבררת במאמר כבסיס חשיבתו של ר' נחמן ואף כבסיסה של היהדות. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר שיחות הרן מ – הדריידל (הסביבון) סביבון החנוכה מתברר כמכיל בתוכו תנופה קוסמית לאלו שמוכנים להתמסר לה; תנופה המשמשת מענה לשאלות קיומיות ואשר הניעה גם את המכבים לניצחונם. על כל זאת במאמר שלפניכם. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה סה תניינא – קנאות מה יכול להיות הקשר בין קנאות לבין חסד? מה אפשר ללמוד מנבוזראדן שהחריב את בית מקדשנו? על כך תוכלו לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה צז חלק א' - אלקים אל דמי לך ר' נחמן הופך את שאלת שתיקת האלוקים לשאלה על שתיקת האדם ומנחה את האדם כיצד להתפלל בעולם שנראה על פניו כשותק. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה צז חלק ב' - אלקים אל דמי לך מאמר זה הינו המשך של המאמר הקודם ובו הסבר ופירוט של שתי העצות של ר' נחמן איך לזכות לתפילה כזו שתתקבל בדין, וכיצד להחזיר לעולם את נקודת המרכז והייחוס החסרה לו. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה יט – לשון הקודש ההכרה בדברי חז"ל שהעולם שנברא בלשון הקודש רבת משמעות, הן בתחום הבין אישי והן בתחום הדתי והאמוני. על כך ניתן לקרוא במאמר הבא ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר עבדת בחינם אכלת בחינם – שיח שרפי קודש רעג סיפור אירוני מתפרש כמהפכה כלכלית הקוראת לחירות. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה סא – אמונת חכמים בעידן המודרני אמונת החכמים איננה ערך מעורך בתרבות המודרנית. ר' נחמן עורך דיון עמוק במשמעות של ערך זה גם בימינו. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה רנז- צוואת אמו של ר' נחמן צוואתה של אימו ר' נחמן חושפת את אחורי הקלעים של היות רבי, את הדרכתה של אימו במקומות אלו וכן סיפור אישי שהתרחש בעקבות זאת. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה עח - מלכות פה ספירת המלכות הנה מפתח לתודעה הדתית. במאמר זה תתואר ספירת המלכות והשפעתה על תודעה זו. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה פ תניינא – דשן מה הקשר בין תרומת הדשן לבין ההנהגה ודרכי בחירתה? ר' נחמן דורש את המשנה ומקשרה לימיו ולהנהגת דורו, בדיון חד ונוקב עמה. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה קמח - היראה של היראה "ליראה בעצמה יש יראה מהשם" - מה כוונת ר' נחמן ואיך נראית היראה לאחר שיראה גם היא? מה ההבדל בינה לבין היראה הרווחת כיום? על כל אלה במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה רכו - ניגוני יללה על תחושת ה'קורבנות' המלווה אותנו מינקותנו, על שורשיה והסתעפויותיה השונים ויותר מכל על ההתמודדות עמה, תוכלו לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה רכה – כנפי ראה הנשימה הופכת על ידי ר' נחמן לכלי לרכישת מידת בטחון ומדריכה אותנו כיצד עושים זאת וכיצד לא. הבה ניקח נשימה עמוקה ונצלול אל עומק דבריו. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה כט תניינא - איסור והיתר "אסור" היא מילה המוכרת לנו בחינוכנו כילדים וכן מהווה היא מחצית ממצוות ה'. ר' נחמן קושר בין האיסור לבין האירוסין ומלמד אותנו את שורשו ומגמתו של האיסור וכיצד יש להתייחס אליו. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה רנא – מחשבות סוררות ר' נחמן באומץ מתמודד עם מחשבות כפירה סוררות שיכולות לתקוף את המאמין. יורד הוא לשורשן ומדריך את המאמין בהתמודדויותיו. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר מעשה ממלך וקיסר – חלק א' "מעשה ממלך וקיסר" הינה מעשיה מפותלת ורבת תהפוכות שלא זכתה להרבה ביאורים. מאמר זה מנסה לבאר ולהסביר מי הן הדמויות המרכזיות בסיפור ומהי ההתמודדות המרכזית בבסיס הסיפור. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר מעשה ממלך וקיסר – חלק ב' המשך סיפורה של בת הקיסר בחפשה את בן המלך איננו אלא סיפורנו אנו בהתמודדנו עם הסיכון שבעצם החיים ובנסותנו למצוא קיצורי דרך. שוב ושוב מסרבת הנשמה להיעתר לקיצורי דרך אלו. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר מעשה ממלך וקיסר - חלק ג' סופו הטוב של הסיפור מצייד אותנו בכלים חשובים בעבודת ה' ומגלה את רזיה הפנימיים ביותר של חסידות ברסלב. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר תורה מב תניינא – כי אני ה' רופאך הצהרת התורה "כי אני ה' רופאך" מתבררת בראשי תיבותיה כצרור עצות לחולה בהסתמכו על הצהרה זו ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר העני שמזלו שיהיה גנב – חלק א' סיפורו של ר' נחמן מכניס אתנו לשיח המתמיד שלנו עם המראה, עם עצמנו כפי שהיינו רוצים שיראה,ומתאר את המחירים שאנו משלמים על כך. ליקוטי מוהר"ן (3)
הרב דן האוזר העני שמזלו שיהיה גנב – חלק ב' מאמר זה ממשיך את המסע בתוך מבוך המראות המפותל שאליו נקלע גיבור הסיפור. בחלק זה משרטט ר' נחמן את המפגש האפשרי של האני עם עצמו האבוד ואת התנאים להגיע לידי כך. ליקוטי מוהר"ן (3)

עמודים