לפני סיני
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (ט) – ישוב ארץ ישראל (כו) בשיעור זה נראה את מצוות ישוב ארץ אצל הרמב"ן והרמב"ם. לפני סיני (3)
הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (י) – נסיגה מארץ ישראל (כז) בשיעור זה נדון במעמד ההלכתי של שאלת מסירת שטחים של ארץ ישראל. לפני סיני (3)

עמודים