לפני סיני
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (ט) – ישוב ארץ ישראל (כו) בשיעור זה נראה את מצוות ישוב ארץ אצל הרמב"ן והרמב"ם. לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (י) – נסיגה מארץ ישראל (כז) בשיעור זה נדון במעמד ההלכתי של שאלת מסירת שטחים של ארץ ישראל. לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (יא) – חיוב עלייה (כח) בשיעור זה נבחן את צדדי ואופן החיוב של מצוות יישוב ארץ ישראל ועליה לארץ. לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (יב) – ביקור ומתן עדיפות לארץ ישראל (כט) בשיעור זה נסקור את המקום בהלכה של ביקורים בארץ, והיחס של מבקרים לארץ. לפני סיני (4)

עמודים