מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ראובן ציגלר 24א: ייסורים – ההלכה והמצב האנושי (חלק ראשון) בפרק הקודם ראינו כיצד הפיק הרב סולוביצ'יק ממפגשו האישי עם המוות שתי תובנות משמעותיות. דבר זה עשוי להביא את הקורא לחשוב שניתן להפיק תובנות כאלו וליישמן רק בנסיבות הטרגיות והנואשות ביותר – אך לדעתי התכוון הרב סולוביצ'יק שמסרים אלו יהיו רלוונטיים גם במצבים קיצוניים פחות. ואכן, ניתן לשמוע הדים למסרים אלו גם בתורות ובמאמרים אחרים של הרב סולוביצ'יק ושל ההולכים בדרכו. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 24ב: ייסורים – ההלכה והמצב האנושי (חלק שני) "תיאוריה של רגשות", המסה האחרונה במן הסערה, מסביר הרב סולוביצ'יק את התהליך שבאמצעותו יכול אדם להעמיד את רגשותיו לבחינה ביקורתית, ולהחליט לאור בחינה זו אלו רגשות להכליל במודעותו הקיומית. לא ניכנס כאן לפרטי תהליך זה, אלא נתייחס רק אל תוצאותיה הפסיכולוגיות של המודעות הדיאלקטית שבה דוגלת היהדות. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 25: מהשואה ועד הקמת מדינת ישראל "קול דודי דופק" הוא אחד החיבורים הידועים ביותר של הרב סולוביצ'יק, אך, ישנם רבים המחפשים בחיבור את מה שאין בו. יש הרואים בחיבור דוגמה ל"תיאולוגיה של השואה" – אולם, לאמיתו של דבר, טוען הרב בחיבור זה כי הבנה תיאולוגית של השואה אינה אפשרית ואף אינה רצויה. קוראים אחרים, בייחוד בארץ, רואים את החיבור כביטוי מובהק של עקרונות הציונות הדתית; אך התיאור העוצמתי של התגלות יד ה' בהקמת המדינה עלול להסיח את הדעת מכך שחזון הציונות הדתית המוצג במאמר שונה במידה משמעותית מזה הרווח בקרב מרבית הקוראים הישראלים. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 26: גורל, יעוד והזהות היהודית בפרק הקודם ראינו כי היחיד נקרא להחליף קיום של "גורל" בקיום של "ייעוד". אך ברמה הלאומית לא יכול עם ישראל לעשות זאת: עליו לחיות את חייו בשני המימדים הקיומיים, גורל וייעוד, כיוון שהקב"ה כרת עם ישראל שתי בריתות גם יחד – את "ברית הגורל" ואת "ברית הייעוד". עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 27: חשיבותה של מדינת ישראל בשנת 1935, בביקורו היחיד בארץ ישראל, הגיש הרב סולוביצ'יק את מועמדותו למשרת הרב הראשי של העיר תל אביב כנציג של "אגודת ישראל", ארגון פוליטי-דתי לא ציוני – וניתן לומר, אף אנטי-ציוני. עם זאת, בשנת 1944 אנו מוצאים אותו משמש כיושב-הראש הועד המרכזי של תנועת "המזרחי" (הציונית-דתית) בארה"ב. הרב מעיד כי תפנית זו – המעבר לתנועת המזרחי – לא הייתה קלה עבורו... עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר 28א: הדיאלקטיקה של איש ההלכה (חלק א) איש ההלכה מורכב משתי דמויות סותרות: איש הדעת ואיש הדת. בשיעור זה נעמוד על אופיין של דמויות אלו ונראה איזה תכונות נוטל איש ההלכה מכל אחד. נשווה את איש ההלכה לאיש האמונה הבודד ונבחן את רוחניותו המיוחדת של איש ההלכה. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 28ב: הדיאלקטיקה של איש ההלכה (חלק ב) בחלקו הראשון של הפרק, ראינו שאיש ההלכה "עוסק בקונסטרוקציות מתוך חדוות חידוש ורטט יצירה ומקיש את מושכליו האידיאליים [כלומר, יצירות מחשבתו] אל העולם הריאלי, כמו שהמתימטיקאי עושה" (עמ' 42). עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 29א: ערכיו ואופיו של איש ההלכה (חלק א) בפרק זה נעמוד על המתח שבין לימוד למעשה בחייו של איש ההלכה, על מחויבותו המוסרית של איש ההלכה, ועל מבנה הספר. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 29ב: ערכיו ואופיו של איש ההלכה (חלק ב) איזה דמויות היסטוריות תואמות לאיש ההלכה האידיאלי? נבחן כמה אפשרויות: הרמב"ם, הגר"א, ר' חיים מבריסק ובנו ר' משה, והרי"ד עצמו. מה זה מלמד על מטרת הספר? עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 30א: מטרותיו של איש ההלכה (חלק א') מטרת "איש ההלכה" היא לנתח את תודעתו של איש ההלכה ולהגן על איש ההלכה ועל המערכת ההלכתית מפני מתקפות. מי הם בעלי "הפסיכולוגיה התיאורית והפילוסופיה של הדת" שלא הבינו את איש ההלכה כשורה, ומה טענו נגד ההלכה ואישיה? עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 30ב: מטרותיו של איש ההלכה (חלק ב') קאנט טען שהיהדות אינה מאפשרת לאדם להיות חופשי, יצירתי או מוסרי. כיצד הגיב הרב סולוביצ'יק לביקורת זו? עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 31א: סובייקטיביות ואובייקטיביות בהלכה (חלק א) ליהדות יש ממד סובייקטיבי, הכולל חוויות, ערכים ומושגים פילוסופיים. ניתן להגדיר כל אלו רק דרך חקר המבעים האובייקטיביים שלהם, הבאים לידי ביטוי בעיקר בהלכה. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 31ב: סובייקטיביות ואובייקטיביות בהלכה מתוך הנתונים האובייקטיביים של ההלכה הרב סולוביצ'יק מנסה לשחזר את החוויות הסובייקטיביות שבבסיסה. נשווה את עמדתו לזו של הרמב"ם ונעמוד על משמעויות שונות לתוכנן הסובייקטיבי של המצוות. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 32א: ובקשתם משם (1א): מבוא המסה "ובקשתם משם", העוסקת בחוויה הדתית ובהתפתחות תודעת האדם, היא מיצירותיו הכי עמוקות והכי נרגשות של הרב סולוביצ'יק. בפרק מבוא זה נעמוד על מבנה המסה ונושאיה העיקריים. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 32ב: ובקשתם משם (א): החיפוש הטבעי אחרי הא-לוהים בתחילת מסעו, מחפש האדם את האלוקים במרחבי הטבע והשכל. אבל חיפוש זה, חשוב ככל שיהיה, נועד לכישלון, ועל כן מתגלה הקב"ה לאדם. הרב מסביר כמה מניעים שיכולים להביא את האדם לכפירה, ונותן לקורא הבנה עמוקה יותר בתופעה זו. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 33ב: ובקשתם משם (ב): הדיאלקטיקה של השכל וההתגלות חלק ב' לאחר הדיאלקטיקה בין העמדות המנוגדות של ביטחון ופחד, מתעלה התודעה הדתית לדיאלקטיקה בין שתי עמדות משלימות: אהבה ויראה. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 34א: ובקשתם משם (ג): דבקות בקב"ה פסגת ההתפתחות הדתית היא הדבקות. מה ההבדל בין דבקות בה' (משאת נפשה של ההלכה) לבין ההתאחדות עם ה' (שאיפתה של המיסטיקה)? עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 34ב: ובקשתם משם (ג): דבקות בקב"ה בשיעור זה נעמוד על הבסיס הפילוסופי של מושג הדבקות אצל הרב סולוביצ'יק, ועל יחסו להגותו של הרמב"ם. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 35א: ובקשתם משם (ד): דבקות בה' באמצעות ההלכה בשלשה דרכים משמשת ההלכה אמצעי לדבקות בה': (1) שלטון השכל; (2) העלאת הגוף; (3) התמדת דבר ה'. השבוע נבחן את שתי הדרכים הראשונות, בהן לימוד תורה מעמיק וחדשני וקיום מצוות קפדני מגשרים על הפער שבין התודעה הטבעית לתודעה הגילויית. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 35ב: ובקשתם משם (ד): דבקות בה' באמצעות ההלכה הדרך השלישית לדבקות, "התמדת דבר אלוקים", באה לידי ביטוי בנבואה ובמסורה. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 35ג: ובקשתם משם (ד): דבקות בה' באמצעות ההלכה מה היחס בין חיבוריו הגדולים של הרב, "איש ההלכה" ו"ובקשתם משם"? עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 36א – סקירה וסיכום הפעם נסקור בקצרה את שני הנושאים המרכזיים שעלו במחצית הראשונה של הסדרה: התעלות וזיכוך האישיות (כולל יחסי הגומלין שבין שכל, רגש ומעשה), ומקומה של הדת בעולם המודרני. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 36ב – סקירה וסיכום הפעם נסקור בקצרה את הנושאים המרכזיים שעלו במחצית השנייה של הסדרה: תורת האדם; גורל וייעוד בחיי הכלל והפרט; ומקומה של ההלכה בחיפוש הדתי. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 37א – נושאים מרכזיים והרהורים לסיום (חלק א) השבוע נדון בשני נושאי יסוד במשנת הרב סולוביצ'יק: מרכזיות ההלכה ותורת האדם. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 37ב – נושאים מרכזיים והרהורים לסיום (חלק ב) בהמשך סקירת נושאים מרכזיים במשנת הרב סולוביצ'יק, נדון בשלושה נושאים: גישתו למציאות, מרכזיות הדיאלקטיקה, ונקודת מבטו האנושית. עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)

עמודים