מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ראובן ציגלר פרק 37ג – נושאים מרכזיים והרהורים לסיום (חלק ג) נסיים בעיון בשתי שאלות: האם קיימת המשכיות במשנת הרב סולוביצ'יק? ומהי מורשתו לדורות הבאים? עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק (ד)
הרב ראובן ציגלר פרק 33א: ובקשתם משם (ב): הדיאלקטיקה של השכל וההתגלות לאחר שהתייאש ממציאת הא-ל בטבע, מופתע האדם ע"י התגלותו של ה', המתבטאת בציוויים רבים. הוא נע בין תודעות מנוגדות של ביטחון ופחד, שתיהן נחוצות להתפתחותו הדתית.

עמודים