מדרש על הפרשה
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר ציפי ליפשיץ 01 פרשת בראשית: עץ הדעת רבי יוסי בן זמרה מתייחס לפסוק המתאר את האכילה מעץ הדעת, והמייחס לעץ שלש תכונות חיוביות – טוב למאכל, יפה לעיניים ומוסיף חכמה. נעיין במדרש זה בשני אופנים - ביאור לשוני-מושגי וביאור רעיוני. מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 02 פרשת נח: נטיעת הכרם "וַיָּחֶל נֹחַ אִישׁ הָאֲדָמָה וַיִּטַּע כָּרֶם: וַיֵּשְׁתְּ מִן הַיַּיִן וַיִּשְׁכָּר וַיִּתְגַּל בְּתוֹךְ אָהֳלֹה" (בראשית ט, כ-כא). מדוע נח נכשל כישלון גורף ומיידי כל כך? מדוע אין בו כוח כדי לבנות עולם חדש? בשיעור זה נדון במחזור דרשות מתוך מדרש בראשית רבה על פסוקים אלה, בהם יש תשובות אחדות לשאלה זו. נציג את התשובות, תוך דיון במסרים ובמשמעויות העולות מתוכן. מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 03 פרשת לך לך: לדרכם של חכמים בעיצוב דמותו של אברהם אבינו בבראשית רבה במהלך שיעור זה נעקוב אחר האופן בו עשו חכמים שימוש במזמור אחד מתוך ספר תהילים לצורך עיצוב דמותו של אברהם בדרשותיהם בתוך מדרש בראשית רבה. על ידי כך נפתח צוהר להתוודע מעט אל דרך עבודתם של חכמי המדרש. מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 04 פרשת וירא: בין הכנסה תחת כנפי השכינה להכנסת אורחים פסוקי התורה מתארים בפרשיות לך-לך ווירא את בניית משפחתו הפרטית של אברהם ואת מסכת קשריו והתמודדויותיו עם שליטי האזור ומכובדיו, הקרובים והרחוקים. מדרש בראשית רבה מוסיף עליהם מימד שלם, המאפיין את המפגש היומיומי בין אברהם לבין סביבתו. המדרש משרטט את המפגש בשני צירים שונים: ציר אחד הוא פועלו של אברהם להפצת האמונה בא-ל אחד והציר השני הוא מעשה הכנסת האורחים. במהלך שיעור זה נעקוב אחר אופן הבאתם ושילובם של הצירים יחדיו לאורך המדרש. מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 05 פרשת חיי-שרה: מעבר הדורות "וזרח השמש ובא השמש" פרשת חיי שרה עוסקת בסוף עידן אברהם וחילופי הדורות. ראשיתה פותחת בקבורתה של שרה, אחריתה בקבורתו של אברהם וביניהם אנו מתוודעים ליצירת ביתו של יצחק. בהתאמה, במדרש בראשית רבה על פרשת חיי שרה עדים אנו לעיסוק נרחב בשני נושאים המתייחסים למימד הזמן בתולדותיה של האומה הישראלית: תופעת המוות ומעבר הדורות, והיחס והפערים שנוצרים ביניהם. בשיעור זה נעסוק בנושא הראשון מביניהם. מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 06 פרשת תולדות: ויהי רעב בארץ מקבץ הדרשות העוסק ברעב בימי יצחק במדרש בראשית רבה מורכב משלוש פתיחתאות ולאחריהן דרשה ארוכה. במהלך שיעור זה נעיין בפתיחתאות ונעסוק בהרחבה בשאלת הישארותו של יצחק בארץ. מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 07 פרשת ויצא: "באשרי כי אשרוני בנות" "וַתֹּאמֶר לֵאָה בְּאָשְׁרִי כִּי אִשְּׁרוּנִי בָּנוֹת וַתִּקְרָא אֶת שְׁמוֹ אָשֵׁר". במדרש בראשית רבה נדרשים דבריה של לאה עם הולדת אשר לעניין מאפיינים של שבט אשר בעתיד. השיעור יעסוק בפרשנות והמסרים העולים מדרשה זו ומקבילותיה. מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 08 וישלח: "ויחן את פני העיר" אחרי הדרמה הגדולה של המפגש עם עשו, התורה מתמקדת בצעדיו הראשונים של יעקב בנחלת אבותיו. מה יהיו מעשיו הראשונים בארץ? במהלך שיעור זה נתמקד בהבנת דבריהם של חכמים במדרש בראשית רבה על הפסוק "וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן בְּבֹאוֹ מִפַּדַּן אֲרָם וַיִּחַן אֶת פְּנֵי הָעִיר". מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 09 פרשת וישב: בורא אורו של משיח מתוך מאמריהם של חכמים במדרש בראשית רבה על סיפור יהודה ותמר עולה התוכנית האלוקית הכוללת. תכנית זו באה לידי ביטוי בכינון מלכות בישראל בעבר ובעתיד: מלכות בית דוד והמשיח העתידי. ראשית, נעיין בדבריהם; לאחר מכן נעמידם ביחס למופיע ברבדים אחרים מתוך ספרות חז"ל, תוך הצבעה על ייחודם ובלעדיותם. מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 10 פרשת מקץ: "וא-ל ש-די יתן לכם רחמים" ההתמודדות עם ייסורים היא שאלת יסוד כלל עולמית, לאומית ואישית. המדרש מתמקד בנושא הייסורים הבאים על הצדיק בהקשר של דבריו של יעקב - "וְאֵל שַׁדַּי יִתֵּן לָכֶם רַחֲמִים לִפְנֵי הָאִישׁ וְשִׁלַּח לָכֶם אֶת אֲחִיכֶם אַחֵר וְאֶת בִּנְיָמִין וַאֲנִי כַּאֲשֶׁר שָׁכֹלְתִּי שָׁכָלְתִּי". מדרש על הפרשה