הרשמה בעיצומה
מדרש על הפרשה
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר ציפי ליפשיץ 01 פרשת בראשית: עץ הדעת רבי יוסי בן זמרה מתייחס לפסוק המתאר את האכילה מעץ הדעת, והמייחס לעץ שלש תכונות חיוביות – טוב למאכל, יפה לעיניים ומוסיף חכמה. נעיין במדרש זה בשני אופנים - ביאור לשוני-מושגי וביאור רעיוני. מדרש על הפרשה