מדרש על הפרשה
מרצה כותרת תקציר סידרה
ד"ר ציפי ליפשיץ 27 תזריע: ארבע מלכויות – סמל ומשמעות במדרש ויקרא רבה שני נושאים בפרשות שמיני ותזריע נדרשים לעניין ארבע המלכויות המשעבדות את ישראל במדרש ויקרא רבה: מאכלות אסורות ונגע הצרעת. נעיין בדרשות, תוך חיפוש אחר מגמתם של אמוראי ארץ ישראל – מחברם של הדרשות – בחיבורם. נעיין בדרכי הדרשה וביסודות הרעיוניים העולים מכל אחת משתי הדרשות, תוך חיפוש קווי מחשבה המשותפים לשתיהן. מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 28 אמור: מצוות העומר בחוויה של חג הפסח בימינו, מצוות הבאת העומר למקדש נותרת בגדר רעיון או זכרון רחוק. במדרש ויקרא רבה מוקדשת פרשה שלמה למצוות הבאת העומר למקדש; נעיין בדרשה האחרונה המופיעה בה. מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 29 בהר: כי ימוך אחיך הדרשות על פרשת בהר בויקרא רבה עוסקות בשני נושאים הקשורים לתחום בין אדם לחברו – איסור הונאה והדאגה לאדם מישראל שירד מנכסיו. מצוות אחרות המופיעות בפרשה בהרחבה כמצוות שמיטה, יובל ובתי ערי חומה חסרים מן הספר. לאור זאת יש לשאול מדוע מדרש ויקרא רבה על פרשת בהר עוסק רק בעניינים אלו? מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 30 בחוקותי – נמשלו ישראל לגפן במהלך שיעור זה נדון באחת הדרשות המופיעות במדרש ויקרא רבה על הפסוק "וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וְאַף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת בְּרִיתִי אַבְרָהָם אֶזְכֹּר וְהָאָרֶץ אֶזְכֹּר" (ויקרא כו, מב). אמוראי ארץ ישראל, מחברם ומסדרם של הדרשות במדרש ויקרא רבה, מצביעים על הברכה שבגפן בהווה וביין שיצא ממנה בעתיד, על המשמעויות הטמונות בתכונותיה ומאפייניה ותרומתן להבנה של פלא קיומה של האומה הישראלית לאורך ההיסטוריה. מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 31 במדבר: דגלים במדבר נתמקד בלימוד בפרשת במדבר בדרשותיהם של חכמים לאורך ספרות המדרש על פסוק אחד מתוך הפרשה: "אִישׁ עַל דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִנֶּגֶד סָבִיב לְאֹהֶל מוֹעֵד יַחֲנוּ" (במדבר ב, ב). מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 33 בהעלותך: נפלאות המן במהלך שיעור זה נעקוב אחר דרשותיהם של חכמים על המן לאורך ספרות המדרש, מן הספרי ועד לתנחומא, תוך שרטוט המגמות הרעיוניות העולות מדבריהם. מדרש על הפרשה
ד"ר ציפי ליפשיץ 23 פרשת פקודי: על הנאמנות שני נושאים נדונים במדרש תנחומא לפקודי: מערכת היחסים בין משה לעם למשה בבניית המשכן, ומשמעותו הרוחנית של המקדש. הראשון, נוגע באקטואליה של דור יוצאי מצרים, בהתגייסותם הנלהבת לבניין המשכן. השני צופה הרחק הרחק לתוך העתיד, ומבטא את כמיהתם של הגלויות לגאולה העתידה. בשיעור זה נעיין בנושא הראשון.
ד"ר ציפי ליפשיץ 32 נשא: גדול השלום לאורך ספרות חז"ל מצויים קבצי דרשות על נושאים מרכזיים מתוך העולם הרוחני של בית המדרש. בשיעור היום נעסוק בקובץ "גדול השלום", המשובץ בתוך דרשותיהם של תנאים בספרי במדבר על ברכת כהנים.

עמודים