מהר"ל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה כהן אריכות בתפילה יש המאריך בתפילה ונפסד ויש המאריך בתפילה ונשכר יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן פסוקי דזימרה תיאור החלקים השונים המרכיבים את פסוקי דזימרה ומשמעויותיהם יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן קריאת שמע שחרית וערבית הערב הוא ביטוי להעדר והיום לפעולה ובהמלכת ה' בשניהם ישנו ביטוי לאחדותו המליאה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן ברכות קריאת שמע שלוש הברכות מבטאות שלוש הנהגות של ה' בעולם וצירופן מבטא את אחדות ה' יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן שני הפסוקים הראשונים של ק"ש באמירת פסוקים אלו מתכלל האדם עם האומה כולה לדורותיה כאומה הממליכה את ה' יוםיום מהר"ל נתיבות עולם

עמודים