מהר"ל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה כהן אריכות בתפילה יש המאריך בתפילה ונפסד ויש המאריך בתפילה ונשכר יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן פסוקי דזימרה תיאור החלקים השונים המרכיבים את פסוקי דזימרה ומשמעויותיהם יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן קריאת שמע שחרית וערבית הערב הוא ביטוי להעדר והיום לפעולה ובהמלכת ה' בשניהם ישנו ביטוי לאחדותו המליאה יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן ברכות קריאת שמע שלוש הברכות מבטאות שלוש הנהגות של ה' בעולם וצירופן מבטא את אחדות ה' יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב משה כהן שני הפסוקים הראשונים של ק"ש באמירת פסוקים אלו מתכלל האדם עם האומה כולה לדורותיה כאומה הממליכה את ה' יוםיום מהר"ל נתיבות עולם
הרב בני להמן חטא אדם הראשון מהר"ל
הרב בני להמן פרשת בשלח מהר"ל
הרב בני להמן פרשת יתרו מהר"ל
הרב בני להמן משפטים מהר"ל
הרב בני להמן פרשת כי תשא מהר"ל
הרב בני להמן תזריע מצורע מהר"ל
הרב בני להמן אחרי מות- קדושים מהר"ל
הרב בני להמן אמור מהר"ל
הרב בני להמן בהר בחוקתי מהר"ל
הרב בני להמן הקדמה למהרל ופרשת לך לך מהר"ל
הרב בני להמן פרשת וירא מהר"ל
הרב בני להמן פרשת חיי שרה מהר"ל
הרב בני להמן פרשת וישלח מהר"ל
הרב בני להמן פרשת ויצא מהר"ל
הרב בני להמן פרשת ויחי מהר"ל
הרב בני להמן פרשת ויגש מהר"ל
הרב בני להמן פרשת וארא מהר"ל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת במדבר חלקו הראשון של שיעור זה יעסוק בדברי המהר`ל על פרשת השבוע: מה משמעות הדרשה כי כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו? מדוע דרשו חז`ל כי אישו של המזבח במקדש ראשון רבצה כארי ואילו במקדש שני היא נראתה ככלב - כיצד חלוקה זו מאפיינת הבדלים יסודיים בין המקדשים? חלקו השני של השיעור יעסוק בקשר המיוחד שבין נתינת התורה לבין המדבר, דבר הבא לידי ביטוי בכך שפרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות. קש"ת - מהרל
הרב בני להמן עיונים קצרים בפרשת ויקרא מהי המשמעות הרוחנית של מיקומו של ספר ויקרא בין חומשי התורה? כיצד יש להבין את דרשת חז`ל על כך שהעולה מכפרת על לאו הניתק לעשה ועל ביטול מצוות עשה, והלא העולה הינה קרבן חמור העולה כליל על המזבח, ואילו מצוות אלו הינן מצוות קלות יחסית בחומרתן? מדוע נאסר להעלות על המזבח חמץ, ומה פשר חלות התודה ושתי הלחם, אשר מצוותן דווקא בחמץ? קש"ת - מהרל
הרב בני להמן משמעותם של הימים הנוראים מהו העיקרון המבדיל את הימים הנוראים משאר ימי השנה? המהר`ל טוען כי היסוד החורז בין ראש השנה ליום הכיפורים הוא מלכותו הבלעדית של הקב`ה עלינו. מן העיקרון הזה נגזרים הן הדין והמשפט, והן הכפרה והטהרה. מהו הקשר הפנימי בין שחרור העבדים בשנת היובל ביום הכיפורים, לבין הכפרה הטבועה בעיצומו של יום? קש"ת - מהרל

עמודים