מחשבה על התפילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוריאל עיטם פתיחה + רבי סעדיה גאון (א) בשיעור זה נדון בשאלה האם תפילה היא מצד בקשה או מצד עבודה, ונביא את דברי רס"ג על מהות התפילה בספר המצוות שלו. מחשבה על התפילה
הרב אוריאל עיטם טעם התפילה על פי חובות הלבבות (א) – (ב) בשיעור זה נתחיל לראות את את גישת רבנו בחיי על תפקיד התפילה בספרו חובות הלבבות. מחשבה על התפילה
הרב אוריאל עיטם טעם התפילה על פי חובות הלבבות (ב) – (ג) בשיעור זה נעסוק בתפילה שרבנו בחיי כן מבכר - התפילה האישית. מחשבה על התפילה
הרב אוריאל עיטם רבי יהודה הלוי (א) – (ד) בשיעור זה נסקור את משנתו של ריה"ל על טעם התפילה וטעם סדרה. מחשבה על התפילה
הרב אוריאל עיטם רבי יהודה הלוי (ב) – (ה) בשיעור זה נראה את מקומה של התפילה בעבודת ה' אצל ריה"ל. מחשבה על התפילה
הרב אוריאל עיטם הרמב"ם (א) – מבוא כללי (ו) בשיעור זה נתחיל לעסוק בסוגיית התפילה אל הרמב"ם, הגדרת המצווה, מקום הכוונה וקושיות מחשבתיות סביב עניין הפניה לקב"ה. מחשבה על התפילה