מחשבה על התפילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוריאל עיטם האר"י (כו) – (ב) מחשבה על התפילה
הרב אוריאל עיטם האר"י (כז) – (ג) מחשבה על התפילה
הרב אוריאל עיטם רמח"ל (כח) – (א) אף שיש עוד הרבה מה לומר על התפילה בכתבי האר"י, אפילו ברמת העקרונות הבסיסיים, נמשיך בכל זאת לרמח"ל. בהמשך הדרך עוד נראה יסודות משיטתו של האר"י, דרך פרשנותם של חכמי ישראל שאחריו. מחשבה על התפילה
הרב אוריאל עיטם רמח"ל (כט) – (ב) מחשבה על התפילה
הרב אוריאל עיטם רמח"ל (ל) – (ג) מחשבה על התפילה
הרב אוריאל עיטם טעם התפילה מרס"ג ועד מהר"ל – שיעור סיכום (לא) מחשבה על התפילה

עמודים