מחשבה על התפילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוריאל עיטם האר"י (כו) – (ב) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם האר"י (כז) – (ג) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רמח"ל (כח) – (א) אף שיש עוד הרבה מה לומר על התפילה בכתבי האר"י, אפילו ברמת העקרונות הבסיסיים, נמשיך בכל זאת לרמח"ל. בהמשך הדרך עוד נראה יסודות משיטתו של האר"י, דרך פרשנותם של חכמי ישראל שאחריו. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רמח"ל (כט) – (ב) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם רמח"ל (ל) – (ג) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם טעם התפילה מרס"ג ועד מהר"ל – שיעור סיכום (לא) מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 32 האר"י (א) – עליית העולמות השנה נעסוק בעזרת ה' בטעם התפילה בעולמם של החסידים והמתנגדים, ובהגותם של הראי"ה קוק, הרב סולובייצ'יק והרב יהודה לאון אשכנזי (מניטו). על מנת להבין את משנתם של רוב ההוגים שבהם נעסוק השנה, נפתח תחילה בחזרה על יסודות מרכזיים ממשנת התפילה של האר"י הקדוש שבה כבר עסקנו בשנה שעברה, כיוון שהיסודות שהציב השפיעו השפעה עמוקה על רבים מהבאים אחריו. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 33 האר"י (ב) – בירור הניצוצות על מנת להבין את משנתם של רוב ההוגים שבהם נעסוק השנה, פתחנו בחזרה על יסודות מרכזיים ממשנת התפילה של האר"י הקדוש שבה כבר עסקנו בשנה שעברה, כיוון שהיסודות שהציב השפיעו השפעה עמוקה על רבים מהבאים אחריו. שני היסודות הללו הם בירור הניצוצות ועליית העולמות. בשיעור שעבר עסקנו במושג עליית העולמות, והפעם נעסוק בבירור הניצוצות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 34 הבעל שם טוב (א) – יסודות התפילה בשיעורים הקודמים חזרנו על העקרונות בירור הניצוצות והעלאת העולמות שטבע האר"י. לפני שנראה כיצד הבעש"ט מיישם אותן, נתבונן בעקרונות שטבע הבעש"ט עצמו בתנועת החסידות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 35 הבעל שם טוב (ב) - עליית העולמות בתפילה לפי הבעש"ט כפי שנוכחנו לראות בשני השיעורים הראשונים, האר"י לוקח את התפילה מהתמודדות קונקרטית מול הבעיות האישיות והלאומיות, לעבר מרחבי המציאות לכל היקפה וגובהה. השיעור נבחן כיצד היסודות שטבע האר"י מוארים באור חדש בדברי הבעש"ט. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 36 הבעש"ט (ג) – בירור הניצוצות והעלאת המחשבות הזרות לפי הבעש"ט בשיעור הקודם ראינו כיצד הבעש"ט מיישם את עקרון העלאת העולמות, וכעת נראה כיצד הוא מיישם את עקרון בירור הניצוצות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 37 המחשבות הזרות בדברי המגיד ממזריטש (ד) נתעמק הפעם בהדרכתו של המגיד, על פי הבעש"ט, כיצד להתמודד מול המחשבות הזרות הדוחות את האדם החוצה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 38 טעם התפילה בחסידות חב"ד (א) לפני שניכנס לדברי אדמו"ר הזקן על התפילה, עלינו לפגוש קודם כל את יסודותיו של ספר התניא. מתוך היסודות נבין גם את עניינה של התפילה לפי ספר התניא, ובייחוד את האופן שבו הוא מיישם את העלאת העולמות ובירור הניצוצות. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 39 טעם התפילה בחסידות חב"ד (ב) שיאה של עבודת הבינוני מתרחש בקריאת שמע. הרגעים שבהם קוראים קריאת שמע הם בין רגעי השיא היחידים של הבינוני שבהם הוא טועם משהו מהמדרגה שמעליו – מדרגת הצדיק. נתבונן בשיעור זה בדברי האדמו"ר הזקן על הפעולה המתרחשת בקריאת שמע. מחשבה על התפילה (2)

עמודים