מחשבה על התפילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוריאל עיטם 51 הראי"ה קוק (א) כתבי הרב קוק המוקדמים מלמדים כי לתפילה יש תפקיד מרכזי הרבה יותר מטיפול במצוקותיו של האדם. היא נוטלת חלק משמעותי בבניין אישיותו, בעיצובה הרוחני ובהפנמתה, והיא משמשת לאדם מעין בחינה הפנימית שמשקפת לו היכן הוא מצוי בסולם ההזדהות עם הרצון האלוקי. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 52 הראי"ה קוק (ב) בשיעור שעבר עסקנו בתפקידה של התפילה בהצמחת האדם, מבחינה נפשית ורוחנית. הפעם ניכנס לסוגיית התפילה ממקומות עמוקים יותר בכתבי הרב. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 53 הראי"ה קוק (ג) בשיעור שעבר עסקנו בפרק שבו הרב מציג לפנינו את שתי הגישות הראשיות כיצד פועלת התפילה – הגישה הרציונלית והגישה המיסטית. כיצד מסביר הרב עצמו את התפילה, האם הוא הלך בדרכם של הפילוסופים היהודים או בדרכם של המקובלים? לא נופתע לגלות שהרב מציג גרסה משלו לכל אחת מהדרכים הללו. בשיעור הזה נתבונן יותר בפירוט בשימוש שעושה הרב בשתי הגישות הללו, ובגוון המיוחד שהן מקבלות אצלו. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 54 הראי"ה קוק (ד) להשלמת עיוננו במשנת התפילה של הראי"ה, נפגוש הפעם את תפילתו של הרב כפי שהיא משתקפת מסידורו – עולת ראיה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 55 הרב סולובייצ'יק (א) מהרב קוק, שאותו ראינו בשיעורים הקודמים, נעבור לדבריו של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק על התפילה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 56 הרב סולובייצ'יק (ב) בסוגיה של סמיכת גאולה לתפילה, הרב סולובייצ'יק קובע כי יש צורך ב"מתיר" לתפילה. במישור ההלכתי, הרב סולובייצ'יק עוסק ביסוד זה בהרחבה בספר "שיעורים לזכר אבא מרי". במאמר שלפנינו, רעיונות על התפילה, הוא ניגש לנושא מהמישור ההגותי. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 57 הרב סולובייצ'יק (ג) הרב סולובייצ'יק נחשף במהלך חייו באופן עמוק לתרבות המערבית, להגות ולפילוסופיה המערבית, והוא עושה בהם שימוש בהגותו. הזרם ההגותי הראשי שבא לביטוי בהגותו הוא זרם ההגות הקיומית-אכזיסטנציאליסטית, המציבה את העיסוק בקיום הממשי כקודם לשאלות המהות, שעמדו במרכז העיסוק של הפילוסופיה לדורותיה. הגות זו עומדת בבסיס החיבור "איש האמונה", וגם התפילה בחיבור זה נידונה מזווית קיומית. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 58 הרב יהודה ליאון אשכנזי – מניטו (א) ההנחה המקובלת היא שאם אפשר להתפלל, הרי שהאדם יכול להתפלל על כל מה שהוא רוצה. הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) מפקפק בהנחה זו. האם יש לתפילה גבולות? מדוע אי אפשר לפנות אל הקדוש ברוך הוא בכל בקשה שהיא? מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 59 הרב יהודה ליאון אשכנזי – מניטו (ב) תפילת הרשות קדמה לתפילת החובה. האבות התפללו תפילת רשות כיחידים, ואף בבית המקדש היחידים היו מתפללים בכוחות עצמם. מתי אם כן הופיעה תפילת החובה? ומה הקשר בין תפילת החובה לתפילה במניין? מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 60 סיכום (א) מבט מסכם על הלימוד של השנה, ועל הכיוונים המרכזיים שעלו בו. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 61 סיכום (ב) לאחר שסקרנו את התפילה אצל האר"י ואצל ההוגים שאחריו – הבעל שם טוב, המגיד ממזריטש, בעל התניא ונפש החיים. נשלים את הסקירה בשיעור זה. מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם 62 סיכום (ג) השיעור נסכם כיצד נתפסו יסודות האר"י, בדרכים שונות ומגוונות, בקרב ההוגים שראינו מהאר"י ואילך עד הרב קוק. מחשבה על התפילה (2)

עמודים