מחשבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליקים קרומביין שיעור 9 - בשבילי הצמיחה הרוחנית (א) החיים המודרניים מכריזים מלחמה בשתי חזיתות על חיי המוסר: האחת היא קצב החיים העירוני הרצחני והניסיון התמידי למשוך את תשומת ליבנו; אלו גורמים לאטימת חיי הרגש - מרכיב חיוני בהתפתחות רוחנית. השנייה היא תפיסתו הפרוידיאנית המעוותת של האדם המערבי, כי השאיפה והנטייה לטוב לא קיימת כלל באדם - ועל כן לא ניתן לפתח אותה. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 10 - בשבילי הצמיחה הרוחנית (ב) האדם המערבי חסם בפני עצמו את האפשרות להתפתחות רוחנית, בהכריזו כי כל רבדי האישיות של האדם מונעים על ידי צרכים ואינסטינקטים, ואין 'טוב' מוסרי טבעי באדם. ההתמודדות עם טענה שגויה זו צריכה להיות לא רק ברובד העיוני-תיאורטי, אלא גם ברובד החווייתי. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 11 - שיטת ר' ישראל סלנטר (א) בשיעור זה נתחיל בסקירת מתודות מעשיות של בעלי המוסר. נפתח בגישת ר' ישראל סלנטר, שגרס כי שינון מרובה, המלווה בהתלהבות והנעשה בלהט רב, יגרום להפנמת החומר הנלמד ולהפיכתו מידיעה אינטלקטואלית ל"אורות" המשפיעים על הנפש. נראה גם תת-זרם בגישה זו, שיטת נובהרדוק, שהעניקה משקל רב יותר לחוויה ולרגש. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 12 - שיטת ר' ישראל סלנטר (ב) בשיעור זה נמשיך לבדוק תת-זרמים בתורת ר' ישראל סלנטר. שיטת נובהרדוק גורסת כי האדם יכול באופן יזום ומלאכותי לעורר בעצמו רגשות וחוויות, ובכך להפנים מסרים ורעיונות; זהו יתרונן הגדול על פני האינטלקט. לעומת זאת, בעל ה'שיעורי דעת', הרב בלוך, סבור כי נסיון מלאכותי לעורר רגש וחוויה מועד לכשלון חרוץ; לדעתו, יש ללמוד בצורה נינוחה ורצינית, וההתלהבות תתרחש מאליה. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 13 - חשיבה לעומק הגישות אותן ראינו עד כה משלבות בין השכל לבין הרגש והחוויה, כאשר עיקר העבודה נעשית על ידי השניים האחרונים. בשיעור זה נבחן גישות הממקדות את עיקר הפעילות באינטלקט: גישת הרב בר-שאול וגישת חסידות חב"ד. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 14 - התפילה כצוהר לעבודה רוחנית אישית (א) בשיעור זה נתחיל ללמוד על התפילה על פי ר' נחמן. לשיטתו, האדם אינו יכול להתקדם מבחינה רוחנית בכוחות עצמו, ורק ה' יכול לסייע בעדו לעשות כן, בעקבות תפילתו של האדם. ישנם כמה מאפיינים ייחודיים לתפילה על פי ר' נחמן, עליהם נעמוד בשיעור. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 15 - התפילה כצוהר לעבודה רוחנית אישית (ב) ההתבודדות, התפילה האינטימית והאינטנסיבית - היא נקודת המפתח לשינוי רוחני על פי ר' נחמן. נקודה אחת חשובה על פי שיטתו היא כי עצם היכולת להתפלל היא מתנה מאת ה', והיא איננה מובנת מאליה. נקודה נוספת היא כי השתיקה בה נתקל האדם בראשית פנייתו אל ה' היא חלק מהותי מן התפילה, ולמעשה מהווה תפילה בפני עצמה. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 16 - קוגניציה במקביל לגישות החווייתיות, קיימות גם גישות מוסריות המתמקדות בפעילות השכלית של האדם. הרמב"ם ור' נחמן, לדוגמא, קבעו שצריך האדם לכוון את כל פעולותיו להשגת ה', ונראה שזוהי הגישה שהנחתה את השקפתו של הרא"ז, מחבר ספר "יסוד ושורש העבודה". פעילות בדרך זו תיתכן במגוון דרכים: ריכוז המחשבה במטרה מסויימת, חזרה מרובה על מסר אחד, הערכת הרע כדבר שיש לברוח ממנו, ואף אימוץ טכניקות המעודדות את הכוונה בתפילה. שיעורים ביסודות המוסר
הרב אליקים קרומביין שיעור 17 - סיכום: ומה הלאה? כיצד נוכל להמשיך ללמוד מוסר, לאחר תום סדרת השיעורים? שיעורים ביסודות המוסר
הרב אלעד גוטמן י"ג מידות וההליכה בדרכיו (1) י`ג מדות הם הביטוי לקרבה המקסימאלית אליה יכול אדם להגיע.
רבני ותלמידי הישיבה מחשבה

עמודים