מחשבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין חינוך ומשפחה בעולם המודרני חלק 3 הרב בני לאו הציב בפני הרב והרבנית שלוש שאלות מרכזיות: היחס בין המשפחה לבין עבודת ה' (האם המשפחה מהווה ערך עליון או שעבודת ה' גוברת עליה) היחס לשאלת תכנון המשפחה והיחס לתרומת זרע כפיתרון אפשרי לרווקה מבוגרת המעוניינת בילדים. המשפחה, על פי הרא`ל וד`ר טובה, אינה עומדת במרכז. עבודת ה' של היחיד היא שעומדת במרכז. נושא תכנון משפחה תורגם ע`י הרב בני לשאלה כיצד יש להורות לכתחילה לזוג לנהוג. הרא`ל חילק בין 'בעיות ומצוקות' הכוללת הרבה מאוד מערכות (כולל לימודי האיש או האישה) לבין מצב לכתחילאי בו בני הזוג רואים בילד הפרעה לחייהם המשותפים. ד`ר טובה הדגישה את היותה נצר לדור שבו אנשים לו היו שקועים בעצמם, והתייחסה לשאלה מציר זה. הרב בני העמיד אופוזיציה תוך השענות על דעת הטור אודות 'לא טוב היות האדם לבדו' ונענה בביקורת מפי הרא`ל וד`ר טובה. בשאלה השלישית ד`ר טובה התייחסה לשאלת האחריות, מהזווית הסוציאלית, לגידול הילד, ואילו הרא`ל התייחס לשאלת היחס בין פיתרון אישי לבעיה ציבורית, והבהירה שיש להתלבט האם אין בפיתרון אישי לעתים חוסר רגישות למה שנוצר במישור הציבורי. מאידך, ברור שאין פסול מהותי בפיתרון זה, אין 'לזרוק אותו מכל המדרגות'. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב אהרן ליכטנשטיין שלושים שנה להעלמותו של זכריה באומל הרב אהרן ליכטנשטיין תיאר את הדיכוטומיה בין העם אשר עמד למרגלות הר סיני, לבין משה אשר נכנס לתוך הערפל. גברת באומל סיפרה את סיפורה, סיפור המאבק על חיפוש המידע בשגרירות ארה`ב, מול ממשלת ישראל, מול העיתונות וממשלות אחרות ברחבי העולם (תוך אזכור של הרב סולובייצ'יק משיקגו). בציר הסיפור היא הזכירה את האבחנה בין אמירת תהילים על ידי דוד הנלחם, לבין בין ספר קהלת - שמחפש את המשמעות במאורעות האבסורדיים למרות תקופת השלום שהייתה בזמנו ומגיב נכון לנתבע ממנו בכל עת (זמן ועת לכל חפץ). קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב אהרן ליכטנשטיין במקום שאין? הרהורים על עשיית משפט בימינו, חזון ומציאות השיעור עוסק בזקנה בימינו. השינויים שעברו במעמד הזקנים בימינו, ותהליכים המתרחשים בעת מעבר לגור בבית הילדים. ההבדלים בין אדם צעיר למבוגר ביחס לעבודת ה'. בנוסף השיעור דן גישות שונות לדרך החיים והיחס לעולם הזה. אקטיביות ופסיביות בעבודת ה'. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב אהרן ליכטנשטיין מבקשי פניך הרב פתח בהוקרת תודה ובתיאור השותפות המיוחדת שלו ושל הרב חיים סבתו בכתיבת הספר, ולאחר מכן נגע בשני נושאים הקשורים לספר, הראשון - היחס אל האמונה במציאות המודרנית שלנו, בה ההוכחות שהיו בעבר כבר אינן מספקות, והשני - היחס לתרבות הכללית, אשר כל מי שמכיר אותה מבפנים אינו יכול לומר עליה שמדובר בשטויות (הרב דרש את הפסוק טוב טעם ודעת למדני, כי במצוותיך האמנתי - איננו מבססים את האמונה על השכל, אך אנו מתפללים לטעום ולהרגיש אותה בשכלנו ובחיינו). בסיום, הרב העיד על עצמו שיש בחייו גרעין ראשוני ביותר של רצון לקרבת ה' ולבקשת פני ה'. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב בנימין לאו שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - להחזיר עטרה ליושנה בשיעור מתוארת התפתחותו של הרב עובדיה בשני צירים מקבילים: עמידתו, מילדות, כנגד מנהגי עדות המזרח במטרה לאחדם תחת מרן הבית יוסף, ועמידתו כדיין וכרב במדינת ישראל כנגד ההגמוניה ההלכתית האשכנזית מתוך תפיסה של 'איש על מחנהו ואיש על דגלו'. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב ברוך גיגי יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל השיעור עוסק בדין `דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום`. הקדמה קצרה על הרב עמיטל, שכל הנפגש אתו חש בדרכי הנועם שלו. הדין של דרכי התורה כדרכי נועם, במקומות שונים בש`ס ובפירושים על התורה, כטעם ערכי ומרכזי למצוות שונות. העלאת הדילמות: האם נשתמש בדין זה כעומד בפני עצמו, או ככלל פסיקה בדין [כבדין של בר מצרא], ועד כמה נותן דין זה סמכות יתרה לחכמים. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב הלל רחמני אזכרה לרב עמיטל - מחויבות או התחברות הרב עמיטל הרבה לעסוק בשאלת היחס בין מחויבות להתחברות. בתחילה שלל את התופעה של ההתחברות משום שראה בי בעיה דתית עמוקה, ולבסוף קיבל אותה בהבנה יחסית משום שראה את המציאות באופן אחר (ההתחברות מבוססת על המחויבות) . יחס כפול זה הוגדר כפער בין 'אין עוד מלבדו' ל'לית מחשבא תפיסא ביה כלל' , וכן בנימוקי המצדדים במתן טעמים למצוות לאלו השוללים זאת. עוצמתו החינוכית של הרב עמיטל הייתה בחיפוש האיזון. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב יעקב אריאל ושפטו את העם משפט צדק היחס בין משפט וצדק - השיעור עוסק בשינויים במשפט העברי ביחס למשפט הגוים. יש מקום לשינוי המשפט שלנו בעקבות שינויים במשפט הגויים, כאשר התקנות החדשות הם בהתאם לרוח התורה והמוסר, לפנים משורת הדין. דוגמאות למקרים כאלה. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב יעקב מדן יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל השיעור עוסק במצוות שיש עליהם דיון אם הם אחת או שתיים. הקדמה קצרה על הרב עמיטל, שראה את משמעות המצווה. הדיון לגבי כמות המצוות בציצית – תכלת ולבן, כנגד לוחות הברית. תפילין – האם תפילין של יד וראש הם קבלות שונות של מלכות שמיים או שהן דבר אחד. קריאת שמע – קבלת עול מלכות שמיים תמיד, או חלוקה בין קבלה כללית, למצוות ספציפיות. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב יעקב מדן שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - תרומתו של הרב עובדיה לציבוריות הישראלית בשיחת הפתיחה לימי עיון, הרב מדן תאר כיצד הרב עובדיה עמד אל מול ההגמוניה האשכנזית בעולם התורה על נטייתה להחמיר ולשמר קהילה סגורה של שומרי הלכה, וידע להכריע הכרעות ולהתמודד כאחד הגאונים בסוגיות המחברות בין התורה לבין המציאות המודרנית. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב ישראל רוזן רבבה - כיצד שאול פגש את דוד - גישות שונות ללימוד סתירות בנביא הדיון עסק בשתי שאלות במקביל: הסברים שונים לסתירה הקיימת בין תיאור המפגש בין שאול לדוד לאחר הריגת גוליית (בן מי הנער?) לבין תיאור פגישתם פרק קודם לכן (רָאִיתִי בֵּן לְיִשַׁי בֵּית הַלַּחְמִי יֹדֵעַ נַגֵּן וְגִבּוֹר חַיִל וְאִישׁ מִלְחָמָה וּנְבוֹן דָּבָר וְאִישׁ תֹּאַר וַה' עמו). הרב מדן תירץ סתירה זו על ידי סקירת הנביאים השונים שכתבו את ספר שמואל, הרב בזק התייחס לסתירה זו כחלק מסתירות נוספות העוסקות בנושא המלוכה ויישבם על ידי שיטת הבחינות והרב רוזן תירץ את הסתירה על ידי אפיון מדרשי נרחב של המאבק בין דוד לגוליית. במישור אחר, הדיון בשיעור עוסק בשאלת היחס בין הפשט לדרש (האם מטרת המדרש היא לפרש או להעניק משמעות רעיונית, האם יש משמעות לפשט כשלעצמו), ובין פרשנות לריאליה (האם חשוב לדעת מה קרה באמת בסיפור ההיסטורי? האם הדבר אפשרי בכלל?). קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב מאיר ליכטנשטיין גבורות לרב אהרון ליכטנשטיין - מקורות הביטוי ארץ חמדה טובה ורחבה השיעור עסק במקורותיו של הביטוי המופיע בברכת המזון 'ארץ חמדה טובה ורחבה'. בשיעור הודגם כיצד השימוש בלשון המקרא במטבע הברכות אינו עניין אסתטי בלבד אלא טעון משמעות רעיונית. שורשיו של ביטוי זה מצויים בהקבלה בין התאוות חווה לעץ הדעת להתאוות משה לארץ ישראל והמשמעות של חיים של הנאה לפני ה'. בסיום השיעור הודגשה ייחודה של עליית ארצות הברית לישראל. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב משה ליכטנשטיין יום השנה להסתלקות מו"ר הרב עמיטל השיעור עוסק בתנורו של עכנאי. האמירה `לא בשמיים היא`, נמצאת במדרשים המראים איך משה רבנו כביכול לימד את ה' וגרם לו לשנות חלק מהמצוות. המקום שלנו, כמבינים את האמת הארצית, שהיא הנכונה בעולמנו, ולכן רבה בר נחמני הוא המכריע בספק בין ה' למלאכים לגבי צרעת. מקומו של ר' אליעזר, כשואף לאמת האלוקית, ומחלוקתם המתבטאת דרך התנור דווקא – תנור לא אידיאלי, ולא שלם. מהותו של הלא שלם. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב משה ליכטנשטיין אתגרי מנהיגות כאשר עוסקים בנושאי מנהיגות יש לשים לב לא רק להשפעת המנהיג על מונהגיו (לטוב או לרע) אלא גם לעצם האישיות של המנהיג כ'איש אשר רוח בו', כמיצוי גבוה יותר של הפוטנציאל האנושי. זווית מבט נוספת היא לשים לב ליחס בין המימוש העצמי באישיותו של המנהיג לבין העובדה ש'ליבו הוא לב כל ישראל'. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב משה ליכטנשטיין חושן משפט" למערכת המשפט שיעור משמעות הלימוד על שילוב מערכות משפט שונות. דברים לזכרה של ריבה קושיצקי קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב משה ליכטנשטיין השיבה שופטינו, חידוש הסמיכה השיעור עוסק בחידוש הסמיכה. שיטת הרמב`ם לגבי חידוש הסמיכה, והמחלוקות בראשונים ובאחרונים בהבנת שיטה זו. ניסיון חידוש הסמיכה על ידי חכמי צפת, והסיבות על פי שיטת הרמב`ם למחלוקת ביניהם לבין חכמי ירושלים. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב משה ליכטנשטיין שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - שיטות לימוד אליבא דהלכתא או עיון למדני? רא`ל - הדיון צריך להתמקד לא רק בסגנון הטכני אלא גם במטרת הלימוד: כמטרה עצמאית או לשם עשייה. הרב גורדיס: הרב גורדיס הדגיש את הביסוס ההלכתי להכרעה ללכת אחר הבית יוסף, ולהכרעת הבית יוסף ללכת אחרי הרא`ש הרי`ף והרמב`ם, והדגים את לימודו העיוני של הרב עובדיה דרך מספר סוגיות מחד ואף את הדגשתו על הצורך בבקיאות נרחבת מאידך, ואף חילק בסדרי הלימוד. הרב משה: הרב קבע שהוויכוח הוא עתיק יומין (תוס' אל מול הרי`ף והריטב`א), ולמעשה קשור לשתי תפיסות אידאיות שונות: התורה בשביל ישראל או ישראל בשביל התורה. הרב משה אפיין שלעתים החידושים העיוניים יוצרים פריצת דרך הלכתית (בעלי התוס' כמשל), מה גם שיש להבחין בין פסיקה מתוך ספר, הנוטה להחמיר לפסיקה מציאותית. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב עזרא ביק פסח (הלל בליל פסח) השיעור עוסק בשונותו של ההלל בליל פסח משאר קריאות ההלל [קטוע, ללא ברכה, בלילה]– קריאה מול שירה. המשמעות של אמירת שירה, בשונה מלימוד תורה [חזקיהו המלך], והקשרה של השירה בתוך ליל הסדר, כחוויה אישית ועכשווית של יציאת מצרים, והשיר החדש של הגאולה העתידית. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב עידו רכניץ צדק וסדר בדין התורה ומשפט המדינה השיעור עוסק בהבדלים המהותיים שבין דין התורה למשפט המדינה, דין התורה שואף לצדק, ומשפט המדינה לסדר. המקומות בהם דין התורה ילך על פי דיני המדינה או לא, והטעמים לזה, בהתאמה להשקפת הצדק. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב פרופ' רון ש' קליינמן דינא דמלכותא דינא השיעור עוסק בהכלת דיני המדינה, כאשר הם הסכמיים, ובדיני ממונות בלבד, לתוך מערכת הפסיקה ההלכתית, על סמך הפסקים `דינא דמלכותא דינא`, ו`מנהג המדינה`. השיעור פורס דוגמאות שונות בהם השתמשו ולא השתמשו במשפט המדינה בדין התורה, הטעמים לשימוש, והשאלות העולות מכך. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב שלמה לוי שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - כוח דהיתרא, עקרונות יסוד בשיטתו ההלכתית של הרב עובדיה השיעור עוסק בהצגת ארבע עקרונות עליהם מושתת פסיקתו של הרב עובדיה מפרספקטיבה רחבה יותר: הפסיקה כר' יוסף קארו (דיון על הסתמכותו על המושג 'מרא דאתרא'), ספק ספיקא (הליכתו בתר פסק הרמב`ם, בשונה מהש`ף ומכף החיים), הסתמכות על המנהג (ביטול היחס החיובי למנהגים), והליכה אחר עקרון הפסיקה של ר' יוסף קארו (פסיקה מכללים על בסיס סמכות הפוסקים ולא בתר סברא), והגדרתו את כוח דהיתרא עדיף. . קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב שלמה לוי דין תורה האמנם? האם וכיצד מיושם "חושן משפט" בבתי הדין  מקומו ומעמדו של חושן משפט בימינו, והבשורה שלו למשפט האזרחי. השינויים שעל דין התורה לעשות על מנת להתאים לימינו [דינא דמלכותא דינא, תקנות]. מקרים בהם ראוי לפנות לבית המשפט האזרחי. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב שלמה עמאר שיעורים בימי העיון על דרכו ולזכרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל - שיטתו של הרב עובדיה בענייני ממזרות בפתח השיעור, הרב תיאר את סמכותו ההלכתית ויראת ההוראה של הרב עובדיה. בהמשכו הוא תיאר את התלבטותו והתייעצותו עם הרב עובדיה בנוגע לדיון בהתרת ממזרות. עיקר הדיון היה סביב הדרכים להשתמש בעדותם של גויים, אמינותם, והאופן בו ניתן להגדיר מהימנות של גורמים רשמיים של ממשל או מדינה אל מול אמינותם של עדויות פרטיות. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרבנית אסתי רוזנברג גבורות לרב אהרון ליכטנשטיין - לימוד תורה השיעור עוסק בהגדרתה הייחודית של מצוות לימוד תורה בראשונים; יש מן הראשונים שהתייחסו לחובה ללמוד ולחובה ללמד כשתי מצוות, אך לכל הפחות מהרמב`ם נראה שאופי חובת הלימוד העצמי מותנה בצורך להעביר את המסורת הלאה, ולא על מנת להגיע לחוויה רוחנית. (בסיום השיעור חובת הלימוד הוקבלה לחובת זיכרון מעמד הר סיני ויציאת מצרים). קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
טוני מיטלמן גבורות לרב אהרון ליכטנשטיין - היחס בין תורה לגמילות חסד השיעור עסק ביחס בין תלמוד תורה לגמילות חסד: במסכת פאה מובאות דברים שאין להם שיעור, וביניהם גמילות חסד. בשיעור נידונו הנימוקים התשתיתיים היסודיים לגמילות חסדים המובאים בראשונים: הליכה בדרכי ה' (והלכת בדרכיו), אהבת הבריות (רמב`ם). בשיעור הודגש ההבדל בין הגדרת 'אין להם שיעור' כמצב בו יש הגדרת מינימום אלא שהיא ניתנת להרחבה אינסופית, לבין 'אין להם שיעור' כמתייחס לרף המקסימום. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)

עמודים