מחשבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב דת ומדע – הסתירות וההתיחסות אליהן (ח) ננסה לבחון את תגובות הגישות השונות למקרים בהם מתגלה סתירה – כמובן על פי השיטות לפיהן היא אפשרית. כמובן, ישנו מגוון טקטיקות לפתרון הסתירה, אבל יש הבדל משמעותי באווירת הדיון, שנדגים באמצעות שאלת היחס לביקורת המקרא. נפתח את השיעור בעימות דברי הרב עמית קולא והרב מיכאל אברהם. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב דת ומדע – הסתירות וההתיחסות אליהן (ט) בשיעור זה נעסוק במהלך השני האפשרי בעת סתירה בין המדע לבין הדת – פירוש מחודש של הדת. נעמוד על סייגים שונים במסגרת מהלך זה, ונעמוד על דברי הרמב"ם והרב קוק בהקשר זה. ספר הכוזרי
הרב ברוך וינטרוב הקשר בין האדם לא-ל: התגלות ונבואה (י) בשיעור זה נעסוק במערכת היחסים שבין האדם לא-ל ברמה העקרונית, ובמיוחד בהתגלות דרך הנבואה. נראה כיצד זו אפשרית לפי ריה"ל, ויתר על כן - עד כמה זו הכרחית. בהמשך השיעור נעסוק ביחס שבין ההתגלות לשאלת ההגשמה, ונקרא את דברי רס"ג בנושא. ספר הכוזרי
הרב איתיאל גולד מעמד הר סיני עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד חטא העגל עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד העולם הבא עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד היחס לגלות עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד תארי הקב`ה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד ארץ ישראל עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד בית המקדש עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד סבלו של עם ישראל עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד מצוות שבין האדם לחברו ומצוות שבין האדם למקום עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד הסגפנות בעבודת ה' עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד טומאה וטהרה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד השפה העברית עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד האדם האידיאלי עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד ההתעלות במועדים עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד הרצון עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד דרך ארץ קדמה לתורה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד פרטי המצוות עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד שאלת הסבל בעולם עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד הברכות עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד ההתבודדות והתפילה בציבור עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד חג מתן תורה וספר הכוזרי עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד אמיתותה של התורה שבעל פה (א) עיון בכוזרי

עמודים