מחשבת הלכה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב חיים נבון שיעור 26 - תפילה שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 27 - מלך שיעורים במחשבת ההלכה
הרב חיים נבון שיעור 28 - סמכויות שיפוט שיעורים במחשבת ההלכה
הרב יואל עמיטל הלכה ואין מורין כן השיעור עוסק בסיטואציות שונות בהן פסיקת ההלכה לא נעשית רק מתוך שיקולים הלכתיים טהורים, אלא מתוך כורח הנסיבות והמציאויות השונות.

עמודים