מ"ח קנייני תורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
איתי מושקוביץ העושה סייג לדבריו בשיעור זה נעסוק במידה `העושה סייג לדבריו`, תוך חלוקת שיטות הפרשנים בנושא לשלוש שיטות מרכזיות, והצעת פרשנות מקורית בנושא. קנייני תורה
הרב יהודה עמיטל אהוב- מתוך "והארץ נתן לבני אדם" שיעור זה עוסק במידה `אהוב`, והוא ציטוט דברי הרב עמיטל זצ`ל בנושא, מתוך ספרו `והארץ נתן לבני אדם`. קנייני תורה
אביעד תפוחי אינו מחזיק טובה לעצמו שיעור זה עוסק במידה `אינו מחזיק טובה לעצמו`. נראה כי המפרשים ביארו זאת מידה זו כמתייחסת לתופעות שונות: גאווה, התמדה, והבנת חשיבות התורה. קנייני תורה
אבישי מגנצא המחנכים את רבו שיעור זה עוסק במידה `המחכים את רבו`, והוא מציע שתי הבנות לכך - האחת בכיוון פשטני וטכני, והשנייה בכיוון מהותי ועמוק. קנייני תורה
הרב דוד ביגמן אוהב את הבריות בשיעור זה נעסוק במידה `אוהב את הבריות`, ונפתח בשאלות המתבקשות מה הקשר בין לימוד תורה לבין אהבת הבריות, ואיך אהבת הבריות מסייעת ללמוד תורה. ההסבר לכך מתגלה על ידי עיון בדברי חז`ל על לימוד תורה לשמה. קנייני תורה
חיים שוורץ אוהב את המקום קנייני תורה
הרב אוהד זימרן מתרחק מן הכבוד קנייני תורה
הרב שאול קלכהיים מכריעו לכף זכות קנייני תורה
הרב עוזי פרידליך מעמידו על האמת קנייני תורה
הרב משה כהן הלומד על מנת ללמד קנייני תורה
הרב שלמה לוי שואל ומשיב נושא השיעור הוא הקניין `שואל ומשיב`. בשיעור נראה כי יש חשיבות רבה לשאלות שאלות בלימוד סוגיה, ובלעדיהן קשה להבין את הסוגיה כיאות. כמו כן, נבחין בין שני סוגים של שאלות, שיש להן מטרות שונות - האחת היא  ליבון הסוגיה עצמה, והשנייה היא העלאת  נושאים המסתעפים ממנה. קנייני תורה
יהודה דור המכוון את שמועתו ברטנורא ותפארת ישראל נחלקו בהבנת הקניין `מכוון את שמועתו`: לדעת ברטנורא מדובר באדם שחוזר בדיוק מוחלט על מה שלימדו רבו, בלי להוסיף ובלי לגרוע; לעומת זאת, לדעת תפארת ישראל מדובר באדם שמנסה מעצמו ומדעתו לעמוד על דברי רבו וליישבם זה עם זה כאשר מתעוררת בעיות וסתירות. בשיעור זה נעמוד על היתרונות והחסרונות שבכל שיטה, ונראה שמחלוקת זו מופיעה ברבדים רבים של התורה שבעל פה: במדרשים, בגמרא, ובחכמי ימי הביניים. קנייני תורה
הרב משה אברמן אוהב את המישרים בשיעור זה נעמוד על החשיבות שביושר שבלימוד כתנאי הכרחי ללימוד תורה, ונראה שיש לו שתי בחינות: תהליך הלימוד, דהיינו ישרותו של הלומד ביחס ללימוד, והתוכן הנלמד, דהיינו הבנה ודקדוק של הסוגיה הנלמדת. לימוד כן ואמיתי מתרחש רק כאשר האמת היא נר לרגלו של הלומד, וכאשר הוא מתעמק בסוגיה לפני שהוא מציע את חידושיו. קנייני תורה
הרב בנימין לאו אוהב את הצדקות - בין צדקה אישית לצדקה ממוסדת שיעור זה יעסוק במידה `אוהב את הצדקות`, דרך בחינת היחס שבין צדקה אישית לבין צדקה ממוסדת. ראשית, נעמוד על היחס לצדקה ממוסדת על ידי הגויים, בעיקר כאשר מטרותיה אינן טהורות. לאחר מכן נראה מהי הצדקה המצופה מעם ישראל, וכיצד ציפייה זו צריכה להתממש במדינת ישראל כמדינת רווחה. קנייני תורה
הרב יהודה ראק הלומד על מנת לעשות קנייני תורה
הרב שלמה ריסקין נושא בעול עם חברו בשיעור זה נעסוק במידה `נושא בעול עם חבירו`. נראה כמה פירושים ל`חבר` המדובר, וכיצד פרשנות זו משפיעה על הבנתנו את המידה ואת תרומתה ללימוד תורה. בסוף השיעור נראה כיצד כל זה מסביר את החשיבות של הקשר המשולש שבין האדם, זולתו, והקב`ה. קנייני תורה
הרב עמיחי שהם שומע ומוסיף בשיעור זה נעסוק במידה `שומע ומוסיף`, מתוך בחינת היחס ליצירתיות והחדשנות בלימוד תורה. בשיעור נציג את המתח בלימוד תורה שבין ההמשכיות מתוך התבטלות, לבין היצירה והחידוש מתוך צמיחה. לאחר מכן נציג את שלבי הלימוד הדרושים לצורך חידוש דברי תורה, ונראה כי את המודל של `שומע ומוסיף` אנו יכולים למצוא גם ביחסים שבין אב לבנו ובין מנהיג לממשיך דרכו. קנייני תורה
הרב יצחק לוי המביא דבר בשם אמרו בשיעור זה נעסוק במידה `המביא דבר בשם אמרו`. ראשית, נעסוק בסוגיית הגמרא המסבירה מדוע המביא דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם, ונראה כמה פרשנויות לסוגיה. לאחר מכן נציג כמה פרשנויות לקניין תורה זה, ונראה את חשיבותו ואת תרומות ללימוד תורה. קנייני תורה
הרב צבי יהודה דרור במקרא קנייני תורה
גדליה פנסטרהיים אוהב את התוכחות בשיעור זה נעסוק במידה `אוהב את התוכחות`, ונראה את הצורך, הקושי, האתגר והתועלת שבתוכחה, הן למבקר והן למבוקר. קנייני תורה
עידו טל מעמידו על הלשום בשיעור זה נעסוק במידה `מעמידו על השלום`, ונלך בדרכו של הרמב`ם, המסביר כי מידה זו היא חלק מקבוצת מידות העוסקת בלימוד תורה בצוותא. בהמשך נסביר כי יש לחלוק על החבר ללימוד מתוך מגמה של שלום, ולא מתוך שנאה. נראה גם את דברי הרב צבי יהודה, שהתורה מתגלה דווקא מתוך שלום הכולל בתוכו את הריבוי, כיוון שתורת אמת הינה תורה אחת המכילה את הכל. קנייני תורה
הרב דניאל וולף ולא המגיס לבו בתלמודו בשיעור זה נעסוק במידה `לא מגיס לבו בתלמודו`, ונעסוק במתח שבין החשיבות של החידוש בלימוד, שבלעדיו לא תהיה התקדמות בלימוד, לבין הצורך בביקורת עצמית וריסון של השאיפה לחדש.   קנייני תורה
זיו רפפורט ומתישב לבו בתלמודו בשיעור זה נעסוק במידה `ומתיישב לבו בתלמודו`, ונעסוק בו במידת השקיעה וההתמסרות לתורה הדרושים, וכן בדגש על `ישוב הלב` דווקא, ולא `ישוב הדעת`. קנייני תורה
הרב צבי יהודה קוק מכיר את מקומו שיעור זה יעסוק במידה `מכיר את מקומו` על פי הרצ`יה קוק זצ`ל. השיעור יעסוק בחשיבות המיוחדת של המקום למהותו של האדם בכלל וללימוד תורה בפרט. קנייני תורה
אביעד פתוחי חותם אינו שמח בהוראה שיעור זה יעסוק במידה `אינו שמח בהוראה`, ויציע שלושה פירושים למידה זו, משלוש נקודות מבט שונות: תכונותיו של הלומד, תחושותיו של הרב המלמד, ודרכי הלימוד. קנייני תורה

עמודים