מ"ח קנייני תורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק אחרי ארבעים ושמונה שיעור זה הוא שיעור סיום לסדרת השיעורים. השיעור יעסוק באיכותה המיוחדת של התורה לעומת הכהונה והמלכות, ויסביר כיצד מ`ח קנייני התורה מהווים הליכה בדרכי התורה. קנייני תורה

עמודים