מלכים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד נתיב החלפת המלוכה 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב מה לומדים מסקירת השרים 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב פרקים ד וה 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב מרד אדוניה- המשך 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב פיצול המלוכה 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב מבט ל ספר מלכים 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב תחילת מלכות ירבעם הראשון 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב קיצה של מלכות ירבעם בן נבט 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב מלחמת אביה וירבעם 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב מלכים 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב הקדמה לספר מלכים 06 - ספר מלכים
הרב אלחנן סמט שיעור 53: מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק י המעמד השמיימי שמתאר מיכיהו בנבואתו השנייה מעורר תהיות קשות. כמה מהראשונים פירשו כי מעמד זה לא אירע באמת, ומיכיהו בדה אותו כהמחשה ציורית לדבר ה' על מיכיהו. מבנה הנבואה וסגנונה מחזקים פירוש זה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) יח. יהושפט מדוע הצטרף יהושפט לאחאב למלחמה למרות התנגדותו הנבואית של מיכיהו שאת הזמנתו יזם יהושפט עצמו? 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אביעד ברטוב נערים וילדים אצל אלישע תוכנית תנך
הרב אלחנן סמט פרקי אליהו תוכנית תנך
הרב יצחק לוי תוכנית ירבעם בנפילת שלמה תוכנית תנך
לא ידוע היחס בין מלכים ודברי הימים תוכנית תנך
הרב יעקב מדן פרק ב
הרב יעקב מדן סוף פרק ב ותחילת ג
הרב יעקב מדן שלושת המשאלות וחכמת שלמה
הרב יעקב מדן פרק ד
הרב יעקב מדן חכמת בני קדם
הרב יעקב מדן סוף פרק ה
הרב יעקב מדן פרק ז
הרב יעקב מדן מים טהרה ומלכות ה

עמודים