מסכת הוריות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב הוריות דף יד – "סיני עדיף": הדרן למסכת הוריות ולסדר נזיקין האם סיני עדיף על עוקר הרים גם בימינו, או שמא קביעה זו הייתה נכונה רק לזמן התלמוד?

עמודים