מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו סכנתא ואיסורא בעיון זה נדון ביחס שבין ספק איסורא ובין ספק סכנתא. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו סכין שנמצאת פגומה בעיון זה נדון במחלוקת רב הונא ורב חסדא בדין סכין שנמצאת פגומה לאחר השחיטה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו תלוש ולבסוף חיברו בעיון זה נדון במעמדו של חפץ תלוש שלבסוף חיברו בתחומים הלכתיים שונים. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו שחיטת חולין ושחיטת קדשים בעיון זה נדון בדעת רבי עקיבא שלא הייתה שחיטת חולין במדבר. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו בריה בעיון זה נדון במעמדם של דברים המוגדרים כ-`בריה בפני עצמה`. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו שנות עבודת הלויים בעיון זה נדון בהגבלת הגילאים של עבודת המשא של הלויים. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו אורך סכין השחיטה בעיון זה נדון בצורך שסכין השחיטה תהיה באורך של מלוא צוואר כששוחט בהולכה אחת. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו כוונת הכופה בעיון זה נדון באפשרות שכוונתו של אדם הכופה את חברו תיחשב ככוונתו של האדם עצמו. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו מסוכנת וטרפה בעיון זה נדון ביחס שבין דין מסוכנת ודין טרפה, ומתוך כך במהות דין טרפה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו מסוכנת ופירכוס בעיון זה נדון במשמעותם של דין פירכוס ואיסור מסוכנת. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו הוראת חכם בעיון זה נדון במושג של הוראת חכם וביחס שבין הוראה מסברה והוראה מגמרא. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו צירוף נקבים בעיון זה נדון בסוגיית צירוף מספר נקדים יחד לדיני גרגרת שחסרה ושנפסקה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו נפלה מן הגג בעיון זה נדון במשמעותו של דין `נפלה מן הגג`. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו נשתברו רוב צלעותיה בעיון זה נדון בדין `נשתברו רוב צלעותיה` ובמשמעותו של צירוף מספר צלעות ל`רוב`. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו כל יתר כנטול דמי בעיון זה נדון בטעמו ומשמעותו של הכלל `כל יתר כנטול דמי`. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו סימני טהרה בעיון זה נדון במשמעותם של סימני הטהרה בבהמות ובעופות. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו חגבים בעיון זה נדון ביחס שבין הסימנים הפיזיים של החגבים ובין הדרישה שיהיה שמם 'חגב'. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו סימני הטהרה בדגים בעיון זה נדון במשמעותם של סימני הטהרה בדגים – סימן זיהוי או גורם טהרה? דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו טומאת עובר במעי אישה בעיון זה נדון ביסוד מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל בדן טומאת עובר במעי אמו. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו עובר שהוציא ידו קודם שחיטת אמו בעיון זה נדון בשיטת חכמים שלפיה כאשר עובר הוציא את ידו קודם שחיטת אמו אסורה היד באכילה אך אין בה טומאת נבלה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו חוששין לזרע האב בעיון זה נדון במהותו של דין `חוששין לזרע האב` ובהשלכותיו השונות. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו אותו ואת בנו בקדשים בעיון זה נדון האם שחיטת בהמת קדשים שאמה נשחטה נחשבת כשחיטה שאינה ראויה לדעת רבי שמעון. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו הפסק בברכות השחיטה והכיסוי בעיון זה נדון ביחס לדיני הפסק בברכות השחיטה והכיסוי כאשר שוחט חיה ואחר כך שוחט עוף. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו כיסוי הדם על ידי אחר בעיון זה נדון בכיסוי על ידי אדם אחר וביחס שבין הפעולה והתוצאה במצוות כיסוי הדם. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו טבח שנמצא חלב אחריו בעיון זה נדון מהו ההבדל בין טבח שנמצא אחריו חלב כשעורה ובין טבח שנמצא אחריו חלב כזית. דף יומיומי חולין

עמודים