מסכת יומא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי פסח שנשחט קודם זמנו מה מידת החיוב להקפיד על שוויון השעירים דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי דחיית השעיר נדון בשאלה האם וכיצד אפשר להקריב קורבן פסח לשם שלמים דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי שני שעירי יום הכיפורים, וזיקתם זה לזה נדון בשאלה מדוע דין אותו ואת בנו חל על שר המשתלח. דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי מקום הקריאה בתורה נדון בשאלה מדוע הכהן הגדול קורא בתורה דווקא בעזרת הנשים דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי עולת המוסף נדון בשאלה האם יש הבדל בין קורבן מוסף היום לקורבן חובת היום דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי הוצאת הכף והמחתה מקודש הקודשים האם מלאכת הוצאת הכף והמחתה נקראת עבודה. דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי שתיה בכלל אכילה נעסוק בשאלת חובת השתיה של הנוזל שנשאר מאוכלי שביעית דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי להאכיל בשתי ידים נדון במחלוקת תנאים בשאלה האם מותר לרחוץ ידיים על מנת להאכיל תינוק דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי מים עד הצואר נדון בגודל הבסיסי של מקווה טהרה דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי רפואה סגולית נדון בשאלה האם מותר לרפא ברפואה סגולית ביום הכיפורים דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי ספק שבת אחרת נדון בשאלה מדוע ישנה חשיבות לידיעה העתידית שיצטרכו לחלל את השבת בשבוע הבא לצורך חולה על חילול השבת הנוכחית דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי קביעת רגע המוות נדון במקורות הראשוניים של סוגיית קביעת רגע המוות, על השלכותיה לעניין השתלת איברים דף יומיומי יומא

עמודים