מסכת כריתות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי אמירת פרשיות הקרבנות נעסוק במחלוקת המובאת במשנה בעניין המצבים בהם מביאים קרבן אשם. דף יומיומי כריתות
הרב ירון בן צבי כפרה למת דיון בסתירה בין סוגיות בנוגע לכפרה על המתים. דף יומיומי כריתות

עמודים