מסכת סנהדרין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף קט – סדום מה אִפיין את רשעי סדום? אילו מסרים חברתיים עולים מהסיפורים על אודותם?
הרב שמואל שמעוני סנהדרין דף קי – וְלֹא יִהְיֶה כְקֹרַח וְכַעֲדָתוֹ מדוע החולק על הכהונה מצטרע? מדוע איסור מחלוקת חמור מיוחד כשהמחלוקת היא על הכהונה?

עמודים