מסכת ערכין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי לשון הרע דיון בחומרתו של איסור לשון הרע. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי הקדשה למפרע דיון בדברי המשנה אשר מדברים על מצב בו הבעלים לא נדר באופן המקובל אלא באופן הנראה כמו הכרזה על עובדה. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי כפייה בהבאת קרבן דיון בשאלה כיצד יתכן שביד הדין מכריחים אדם להביא קרבן. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי חינא דיון בנושא גביית כתובת גרושה ואלמנה מנכסי יתומים. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי מסירתו לגבוה נעסוק בשוני שבין פעולת העברת הבעלות בדיני מקח וממכר לדיני הקדש. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי סתם חרם דיון ביחס לאמירה – הדרת נדר שלא פורשה. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי הונאה בהקדש דיון בחילול של הקדש ששוויו רב על סכום כספי שפחות מערכו. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי סיום למסכת ערכין דף יומיומי ערכין
הרב אביהוד שורץ ערכין דף ב – פתיחה למסכת ערכין משמעות המצוה לדון בדיני ערכין לפי הרמב"ם.
הרב אביהוד שורץ ערכין דף ג – "הכל חייבין בסוכה", אך מדוע אין ישנים בה? מדוע נהגו רבים שלא לישון בסוכה בחג הסוכות?
הרב אביהוד שורץ ערכין דף ט – לוח שנה ירחי-שמשי דיון במשמעות הקישור בין שנת הלבנה ושנת החמה בלוח העברי.
הרב אביהוד שורץ ערכין דף י – קריאת ההלל דיון בחובה לומר הלל, ובשאלה האם חובה זו היא מן התורה או מדברי חכמים.
הרב אברהם סתיו ערכין דף ד – שותפות כהנים בקרבן ציבור דיון במשמעות שותפותם של הכהנים בקרבנות הציבור לעניין אכילת מנחות הציבור.
הרב אברהם סתיו ערכין דף ה – דיני ערכין בגוי דיון ביכולת של גוי להעריך ולהיערך מתוך הבנת מהותם של דיני ערכין.
הרב אברהם סתיו ערכין דף יא – שירת הלויים דיון בתפקידה של השירה במקדש מתוך עיסוק ביחס בין השירה בפה והנגינה בכלי.
הרב ירון בן צבי ערכין דף ו – לב מלך ביד ה' נעסוק בדין קבלת 'דבר מסויים' ממלכות לשם בניין בית המקדש.
הרב ירון בן צבי ערכין דף ז – הריגת עובר דיון בגדר איסור הריגת עובר.
הרב ירון בן צבי ערכין דף ח – שני נדרי ערך בבת אחת כמה על אדם עני לשלם כאשר הוא נדר שני נדרי ערך בבת אחת, והאם הדין זהה כאשר נדר נדר אחד שמכיל מאה נדרי ערך?

עמודים