מסכת ערכין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי לשון הרע דיון בחומרתו של איסור לשון הרע. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי הקדשה למפרע דיון בדברי המשנה אשר מדברים על מצב בו הבעלים לא נדר באופן המקובל אלא באופן הנראה כמו הכרזה על עובדה. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי כפייה בהבאת קרבן דיון בשאלה כיצד יתכן שביד הדין מכריחים אדם להביא קרבן. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי חינא דיון בנושא גביית כתובת גרושה ואלמנה מנכסי יתומים. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי מסירתו לגבוה נעסוק בשוני שבין פעולת העברת הבעלות בדיני מקח וממכר לדיני הקדש. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי סתם חרם דיון ביחס לאמירה – הדרת נדר שלא פורשה. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי הונאה בהקדש דיון בחילול של הקדש ששוויו רב על סכום כספי שפחות מערכו. דף יומיומי ערכין
הרב ירון בן צבי סיום למסכת ערכין דף יומיומי ערכין

עמודים