מסכת פסחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי בין יחיד לציבור נעסוק בחילוק שבין יחיד לציבור ומתי הוא נאמר. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי חרב כחלל נעסוק בלימוד של חרב הרי הוא כחלל. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי הפסד קודשים נעסוק בשריפת קדשים, כשהמטרה הינה להציל אותם. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי שער ניקנור נעסוק בסיבה שהשערים לא נתקדשו בקדושת ירושלים ובכלל זה בשער ניקנור. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי אכילת הפסח על הגג נעסוק בסתירה שיש בין האמור בסוגייתנו שאין אוכלים פסח על הגג לבין האמור בגמרא לעיל שהנותר מהפסח נשרף על הגג. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי ספק טומאה נעסוק בהגדרת הדין של מי שקיים ספק לגבי טהרתו בזמן השחיטה וזריקת הדם. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי טבילת גר נעסוק בהגדרת הטבילה עליה מדובר במשנה. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי דין קטן האם דינו של קטן הוא שלהלכה הוא הייב במצוות אל שלמעשה הוא פטור מעונש , או שמא הוא אינו מחוייב כלל. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי יש דיחוי בדמים נעסוק בדין דיחוי. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי יפה שתיקה לחכמים נעסוק במשמעות של 'יפה שתיקה לחכמים'. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי מביאין את השולחן נעסוק בדין הבאת שלחן השבת לאחר הקידוש. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי ברכה על כוס של מצווה. ברכה על כוס של מצווה. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי קידושא רבה האם אדם יכול לברך ברכה במקום שנהוג לברך אותה כאשר אין נהוג לברך אותה במקום ממנו הוא בא. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי מלא לוגמא נעסוק בדין של המקדש שלא שתה מיין הקידוש. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי רוח רעה נדון במחלוקת ראשונים בנוגע לפעולות שנאסרו משום רוח רעה דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי מתכבד וחסר לחם נעסוק בדרך הראויה להתפרנס. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי הקודם קודם נעסוק במקרה בו יש לאדם שני חיובים ואחד מהם חל מקודם. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי אפיקומן נעסוק באיסור לאכול קינוח לאחר הפסח. דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי עד חצות נעסוק בזמן אכילת הפסח דף יומיומי פסחים
הרב ירון בן צבי סיום למסכת פסחים נעסוק בברכת שהחיינו. דף יומיומי פסחים

עמודים