מסכת תמיד
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ שומר שנרדם, ומצות תוכחה נדון בעונשו של שומר שנרדם על משמרתו, ובתוכחה המיוחדת בעונש זה. דף יומיומי מסכת תמיד
הרב אביהוד שורץ עצי המערכה ויישוב ארץ ישראל הגפן והזית פסולים לשמש כעצי מערכה, משום פגיעתם ביישוב ארץ ישראל. נדון במשמעות הלכה זו. דף יומיומי מסכת תמיד
הרב אברהם סתיו פיס דיון בעניינה של חלוקת העבודה לכהנים על ידי הפייסות. דף יומיומי מסכת תמיד
הרב אברהם סתיו מעלין בקודש דיון במהותו ואופיו של הכלל `מעלין בקודש ואין מורידין` מתוך יישומו בסוגייתנו. דף יומיומי מסכת תמיד
הרב ירון בן צבי פתיחה למסכת תמיד דף יומיומי מסכת תמיד
הרב ירון בן צבי שמירה במקדש בירור סיבת השמירה במקדש. דף יומיומי מסכת תמיד
הרב ירון בן צבי לבישת בגדי הקודש נעסוק בלבישת בגדי הקודש בזמן שהוא לא זמן עבודת הקדש. דף יומיומי מסכת תמיד
הרב ירון בן צבי מי נברא קודם? נעסוק בשאלה מי נברא קודם, השמים או הארץ. דף יומיומי מסכת תמיד
הרב ירון בן צבי קטורת איזה עושר מקבל האדם מהקטרת הקטורת דף יומיומי מסכת תמיד