מעגל השנה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד ברופסקי חוויית ראש השנה היכן מוזכר ראש השנה לראשונה? האם מדובר ביום זעקה או שמחה? מעגל השנה
הרב דוד ברופסקי טעמיה והלכותיה של מצוות התקיעה בשופר מדוע אנו תוקעים בשופר הראש השנה? מהו הקשר להלכות התקיעה? מעגל השנה
הרב דוד ברופסקי הלכות השופר וקולותיו באילו קרניים יש לתקוע? כיצד צריך לתקוע? כמה תקיעות נדרשות? מעגל השנה