מעגל השנה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד ברופסקי חוויית ראש השנה היכן מוזכר ראש השנה לראשונה? האם מדובר ביום זעקה או שמחה? מעגל השנה
הרב דוד ברופסקי טעמיה והלכותיה של מצוות התקיעה בשופר מדוע אנו תוקעים בשופר הראש השנה? מהו הקשר להלכות התקיעה? מעגל השנה
הרב דוד ברופסקי הלכות השופר וקולותיו באילו קרניים יש לתקוע? כיצד צריך לתקוע? כמה תקיעות נדרשות? מעגל השנה
הרב דוד ברופסקי זמן תקיעות השופר והקשר שבין תקיעות השופר לתפילת מוסף - חלק א' מתי עלינו לתקוע בשופר? האם התקיעות קשורות לתפילת מוסף? מעגל השנה
הרב דוד ברופסקי זמן תקיעות השופר והקשר שבין תקיעות השופר לתפילת מוסף – חלק ב' האם ניתן להפסיק בין הברכות ובין התקיעות? האם קיים קשר בין תפילת מוסף ובין התקיעות? מעגל השנה
הרב דוד ברופסקי חנוכה – תפילה ומנהג מדוע אנחנו חוגגים את חנוכה? מהי טיבה של תפילת על הניסים? מעגל השנה
הרב דוד ברופסקי מצוות הדלקת נרות חנוכה כמה נרות חייב אדם להדליק? מהי משמעות מהדרין ומהדרין מן המהדרין? מעגל השנה
הרב דוד ברופסקי הזמן הראוי להדלקה מתי יש להדליק את הנרות? כמה זמן הנרות צריכים לדלוק? מעגל השנה
הרב דוד ברופסקי הזמן הראוי להדלקה והדלקת נרות על ידי נשים מה הדין אם אדם לא יכול להדליק בזמן הראוי? האם נשים צריכות להדליק נרות? מעגל השנה
הרב דוד ברופסקי המקום הראוי להדלקה היכן צריך להדליק את הנרות? מעגל השנה
הרב דוד ברופסקי פרשת שקלים וזכור – חלק א' מהו המקור של קריאת פרשת שקלים? מה הקשר למחצית השקל? מעגל השנה
הרב דוד ברופסקי פרשת שקלים וזכור – חלק ב' מהי פרשת זכור? האם נשים חייבות במצווה זו? מעגל השנה