מצוות בספר דברים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות עומר, ספירת העומר, שתי הלחם וחג השבועות – בתורה, מדרש ובהלכה (כו) בשיעור זה נסקור את הפרשיות של העומר ושבועות בחומשים ויקרא ודברים, וניגע בציוויים, בהלכות ומשמעויות. "תורת משה" - פרקי המצוות בספר דברים
הרב תמיר גרנות מהותם של איסורי הכלאיים (כז) בשיעור זה נעבור על פרשיית כלאיים בדברים בהשוואה לפרשייה המקבילה בויקרא. "תורת משה" - פרקי המצוות בספר דברים
הרב תמיר גרנות המלחמה בישראל – ההכנה והתודעה (כח) בשיעור זה נעבור על אופן היציאה למלחמה, ונסקור את הנאומים של הכהן המשוח ושל השוטרים ערב היציאה למלחמה, ואת המשמעויות שלהם. "תורת משה" - פרקי המצוות בספר דברים
הרב תמיר גרנות אירוסין ונישואין (כט) בשיעור זה נבחן את המושגים אירוסין ונישואין אל מול העונשים דווקא על רקע הפרתם בזנות ואונס, ועל רקע הפרת נדרים, על מנת להבין טוב יותר את ההבדל המהותי בין האירוסין לנישואין. "תורת משה" - פרקי המצוות בספר דברים
הרב תמיר גרנות מוציא שם רע (ל) בשיעור זה נעסוק בפרשית מוציא שם רע, ובמעמד של טענת הבתולים/פתח פתוח כעדות. "תורת משה" - פרקי המצוות בספר דברים
הרב תמיר גרנות עגלה ערופה (לא) בשיעור זה נסקור את פרשית עגלה ערופה, נראה את הקשרים וההפכים בינה לבין פרשית פרה אדומה, וכן את התפקיד של הגורמים המעורבים במעשה. "תורת משה" - פרקי המצוות בספר דברים
הרב תמיר גרנות מ'לא ילבש' לציצית – גבול, זהות ואחריות (לב) בשיעור זה נראה את המשותף בתוך רצף של חמש מצוות בפרק כ"ב שלכאורה אינן קשורות זו לזו. "תורת משה" - פרקי המצוות בספר דברים
הרב תמיר גרנות מלך ושלטון (לג) בשיעור זה נבחן פרשיית המלך ובמחלוקת על מינוי מלך, וננסה לגזור ממנה גם לתפיסת החברה שעולה מכלל חומש דברים. "תורת משה" - פרקי המצוות בספר דברים
הרב תמיר גרנות דברים י"ג – נביא, מדיח ועיר הנידחת (לד) בשיעור זה נעסוק בהבדלים בין נביא, מדיח ועיר הנידחת, באופן ובמשמעות העונשים. "תורת משה" - פרקי המצוות בספר דברים

עמודים