נביאים מול מעצמות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו ותלמידיו מימי מנשה עד החורבן, חלק ג' פרקים נ' עד נ"ט מתארים מציאות קשה ומזעזעת, המתאימה לתקופת מלכות מנשה - שחיטת ילדים למולך, שחיתות נוראה, רדיפת הנביאים והוצאתו של עבד ה' ,הנביא ישעיהו עפ"י חז"ל, להורג. בין תיאורי המציאות הקשים, בפרקים אלו ישנן נבואות חזון וגאולה, בתנאי אחד - עשיית צדקה ומשפט. ממש כפי שבתחילת הספר הנביא ישעיהו מנבא על רצון ה' בצדקה ובמשפט ולא בקרבנות ובתפילה, כך גם בפרקים אלו - אין כל ערך לצום ווידוי ללא צדקה ומשפט. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו ותלמידיו מימי מנשה עד החורבן, חלק ד' לקראת סיום חלק זה של הסדרה, הרב יואל בן-נון סוקר את פרקים ס'- ס"ו, הפרקים האחרונים בספר ישעיהו. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ישעיהו ותלמידיו מימי מנשה עד החורבן, חלק ה' שיעור זה הוא השיעור האחרון בחלק האחרון של פרק זה בסדרה, והוא עוסק בנבואות האחרונות שבספר ישעיהו, נובאות שנועדו לנחפ ולתת כוחות לעם היוצא לגלות. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ימי יאשיהו, חלק א' פרק זה בסדרה עוסק בימי יאשיהו. יאשיהו הוביל מהפכה דתית אדירה כנגד הרעות שהביא עמו מנשה. בשיעור זה הרב יואל בן-נון מסביר כיצד הצליח יאשיהו, המלך הצעיר, לשנות את מדיניות מנשה ששלטה בכיפה במשך כשבעים שנה, ואת הקיף המהפכה. בנוסף, השיעור מתייחס לתחילת ימיו של ירמיהו כנביא, ולקשר המהותי בינו לבין יאשיהו. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ימי יאשיהו, חלק ב' שיעור זה, השני בפרק 'ימי יאשיהו', עוסק בספר התורה שנמצא בהיכל ה' בימי יאשיהו, בחזון נחום ובמעמד הברית שבפרק י"א מספר ירמיהו. נביאים מול מעצמות
הרב יואל בן נון נביאים מול מעצמות - ימי יאשיהו, חלק ג' שיעור זה הינו השיעור האחרון בחלק זה של הסדרה 'נביאים מול מעצמות'. בשיעור, עוסק הרב במשבר איתו התמודדו הנביאים - עליית הכשדים לאחר נפילת אשור, ובנבואות העתיד הגדולות והחזון שבאו בעקבות משבר זה. נביאים מול מעצמות

עמודים