נביאים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן תפילת שלמה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-21-הרימ-תפילת שלמה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק ח מצות הקהל 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-22-הרימ-פרק ח מצות הקהל 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן שבועה במזבח 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-23-הרימ-שבועה במזבח 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן המשך תפילת שלמה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-24-הרימ-המשך תפילת שלמה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן הכנסת הארון בהקהל 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-25-הרימ-הכנסת הארון בהקהל 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק ט 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-26-הרימ-פרק ט 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק י ביקור מלכת שבא 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-27-הרימ-פרק י ביקור מלכת שבא 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן לא ירבה לו סוסים 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-28-הרימ-לא ירבה לו סוסים 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן נשות שלמה - הסבר החטא 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-29-הרימ-נשות שלמה - הסבר החטא 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן אדום-ארם-רומי 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-30-הרימ-אדום-ארם-רומי 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן המלכת שלמה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-הרימ-המלכת שלמה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק ב' 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-ספר מלכים-10-הרימ-פרק ב 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן ירבעם ורחבעם - פירוד הממלכה 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-31-הרימ-ירבעם ורחבעם - פירוד הממלכה 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן חטאי ירבעם 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-32-הרימ-חטאי ירבעם 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן העגלים של ירבעם 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-33-הרימ-העגלים של ירבעם 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב יעקב מדן פרק יד 5775/תנך/הרב מדן - מלכים א/תנך-מלכים א-34-הרימ-פרק יד 06 - מלכים א' עם הר יעקב מדן
הרב דוד נתיב החלפת המלוכה 5773/תנך/הרב דוד נתיב - מלכים - תשעג/תנך-מלכים א-החלפת המלוכה 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב מה לומדים מסקירת השרים 5773/תנך/הרב דוד נתיב - מלכים - תשעג/תנך-ספר מלכים-1-מה לומדים מסקירת השרים 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב פרקים ד וה 5773/תנך/הרב דוד נתיב - מלכים - תשעג/תנך-ספר מלכים-2-פרקים ד וה 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב מרד אדוניה- המשך 5773/תנך/הרב דוד נתיב - מלכים - תשעג/תנך-ספר מלכים-4-מרד אדוניה- המשך 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב פיצול המלוכה 5773/תנך/הרב דוד נתיב - מלכים - תשעג/תנך-ספר מלכים-4-פיצול המלוכה 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב מבט ל ספר מלכים 5773/תנך/הרב דוד נתיב - מלכים - תשעג/תנך-ספר מלכים-5-מבט ל ספר מלכים 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב תחילת מלכות ירבעם הראשון 5773/תנך/הרב דוד נתיב - מלכים - תשעג/תנך-ספר מלכים-6-תחילת מלכות ירבעם הראשון 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב קיצה של מלכות ירבעם בן נבט 5773/תנך/הרב דוד נתיב - מלכים - תשעג/תנך-ספר מלכים-7-קיצה של מלכות ירבעם בן נבט 06 - ספר מלכים
הרב דוד נתיב מלחמת אביה וירבעם 5773/תנך/הרב דוד נתיב - מלכים - תשעג/תנך-ספר מלכים-8-מלחמת אביה וירבעם 06 - ספר מלכים

עמודים