נביאים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד נתיב הקדמה לספר מלכים 5773/תנך/הרב דוד נתיב - מלכים - תשעג/תנך-ספר מלכים-הקדמה לספר מלכים 06 - ספר מלכים
הרב דוד סבתו ימיה האחרונים של ירושלים (פרק לז) בפרק ל"ז נפתחת חטיבת הסיפורים ההיסטוריים בספר, המתארים את קורות ירמיהו בתקופת החורבן ואת התגשמותן של נבואותיו. מבחינה כרונולוגית, תקופה זו מתחילה בעלייתו של צדקיהו ומסתיימת בפרק מד, בנבואתו האחרונה לשארית הפליטה במצרים. בפרק לז אנו עומדים בערוב ימיה של ממלכת יהודה, בימי מלכותו של צדקיהו, ואנו נחשפים במהלכו לניסיונותיו האחרונים של ירמיהו להציל את ירושלים. הפרק פותח במצור הראשון שהטילו הבבלים על ירושלים, אשר הוסר בעקבות בוא צבא מצרים. במהלך אירועים אלה ירמיהו יוצא מירושלים, מואשם בבגידה, מושלך לכלא, ויוצא ממנו בעקבות התערבותו של צדקיהו. צדקיהו, אחרון מלכי יהודה, מתואר בפרקנו על מורכבותו, הססנותו וחולשתו הפוליטית, ומשורטטת בו מערכת היחסים המורכבת בין צדקיהו לשריו ובינם לבין ירמיהו. את התמונה המלאה נקבל כאשר נשלים בשיעור הבא את העיון בפרק ל"ח, העוסק אף הוא בתקופה זו מנקודת מבט אחרת. 09 - ספר ירמיהו
הרב נריה קליין סגירת פרק א 11 - ספר יונה
הרב נריה קליין פרקים ג ד 11 - ספר יונה
הרב נריה קליין תפילת יונה 11 - ספר יונה
הרב נריה קליין שיעור פתיחה ותחילת פרק א 11 - ספר יונה
הרב נריה קליין הקדמה ופתיחה לספר 11 - ספר יונה
הרב נריה קליין המשך פרק א פרק ב יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין אהוד בן גרא המלך יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין שופטים יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין פרק ד ברק ודבורה יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין שירת דבורה יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין פרק ו תחילת סיפור גדעון יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין פרק ז מלחמת גדעון יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין סוף מלחמת גדעון יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין סיום גדעון ותחילת אבימלך יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין פרק י יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין יותם ואנשי שכם יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין יפתח ובני עמון יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין יפתח יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין נדר יפתח יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין שמשון פרק טו יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין שמשון פרק טז יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין סיפור שמשון יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין פסל מיכה 1 יוםיום עיונים בספר שופטים

עמודים