נושאים במחשבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עוזי פרידליך מקור תלונותיו של קרח
הרב עידו רכניץ צדק וסדר במשפט בישראל
הרב עמיחי גורדין משמעות חנוכה
הרב פרופ' רון ש' קליינמן דינא דמלכותא דינא
הרב שלמה ברין שיחה לעשרת ימי תשובה
הרב שלמה ברין שיחה ליום השואה
הרב שלמה לוי כח דהיתרא
הרב שלמה לוי שיחה לעשרת ימי תשובה
הרב שלמה לוי הספד למרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל לאחר דברי פתיחה של הרב גיגי, הרב שלמה החל באפיון כוחו של הרב עובדיה בפסיקה לקולא, כחלק מעמדתו כי ההלכה צריכה להוביל ולהנהיג את הציבור. בהמשך דבריו, הרב שלמה הדגיש שחלק מהותי מכוחו של הרב עובדיה טמון ביכולתו להחזיר לציבור שהלך אחריו את האמון בחכמים ובמנהיגות, אמון שנאבד עם העליה לארץ. הרב ליכטנשטיין התייחס למשמעות הרחבה של החזרת העטרה ליושנה, החזרת התורה למרכז ההוויה היהודית ושינוי התחושה הבסיסית שעולם התורה הולך ונעלם. בהמשך דבריו, הרב התייחס בחוסר הסכמה לחלק ממסריו הרוחניים ופסקיו העקרוניים של הרב עובדיה, אך הדגיש כי הנהגתו הציבורית הייתה בולטת. בסיום דבריו, הרב הדגיש את ייחודו של הרב עובדיה גם מבחינה פוליטית.
הרב שלמה עמאר היתרי עגונות וממזרים
יונינה פלנברג אונס פגיעה מינית חוויה אישית ותופעה חברתית
יעקב ציקוטאי הרב עובדיה יוסף במבט אישי הרב סיפר אודות התפתחותו הרוחנית וההלכתית של הרב עובדיה, מגיל צעיר, תוך הדגשת גאונותו ובקיאותו הרבה. בהמשך דבריו, הרב אפיין את השפעתו הייחודית של הרב על עולם הפסיקה והמשפט בדורנו, ואת ההכרה וההערכה לה זכה בכל רחבי העולם היהודי, בדגש על מפעלי התרת העגונות אותם לקח על עצמו.
הרב יצחק יוסף סוגיה הלכתית בשיטת בית אבא
לא ידוע רב שיח אחדות הלכתית וקיבוץ גלויות
מרדכי אלגרבלי לימוד משניות לזכרו של יהודה אלגרבלי זל
מרדכי הלפרין שיטתו ההלכתית של הרב עובדיה ברפואה
נפתלי דויטשמן שיחה ליום השואה

עמודים