נושאים במחשבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נחמיה רענן עזות פנים ועזות דקדושה הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן אמנות הדיבורר הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן לימוד תורה בצבא הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן והיה מחניך קדוש הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן מלחמת מצווה הכנה רוחנית לצבא
הרב נחמיה רענן תורת חסד הכנה רוחנית לצבא
הרב משה ליכטנשטיין דור לדור יביע אומר, מורשתו ותורתו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ימי העיון השנתיים של ישיבת הר עציון בחסות רבבה - תכנית העשרה תורנית על שם ריבה קושיצקי ז"ל - חנוכה תשע"ד - דברי סיום מפי ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין. הסיכום עוסק באפיון מיקומו של הרב עובדיה ביחס לפוסקי הדור במאה העשרים: הסיכום התייחס לתפקידו של הרב עובדיה כפוסק בשאלות חדשות, לייחודו האישי וכושר התמדתו האישי והציבורי, ולאופיין הייחודי של פסיקותיו מבחינה למדנית והלכתית. בסיום השיעור, הודגשו הבעיות באימוץ פסיקותיו של הרב עובדיה דווקא על ידי הציבור הציוני דתי (סביב פסיקות ציבוריות, היחס מודרנה והיחס לסמכותו של השו"ע, ופסיקתו לגבי העדה האתיופית), ונטען כי לא ניתן לפצל בין אישיותו של הרב עובדיה מבחינה פוליטית לבין עוצמתו התורנית – גיבושו כמנהיג ספרדי הלכתי חייב את עמדותיו כלפי שאר הציבורים בישראל. ימי עיון מורשתו ודמותו של הרב עובדיה יוסף זצל
הרב ברוך גיגי מהותה של קריאת שמע יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי אחריות של לומד תורה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי איפיונה ומקורה של קדושת ראש חודש יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי ה שבתוכנו יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי זכור ושמור בדיבור אחד יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי זכור ושמור-המשך יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי זכירת יציאת מצרים יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חובת האהבה בעבודת ה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חובת עבד ה ללמד תורה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חישוב החודש מול ראייתו יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חישוב השנה וחודשיה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי כתר תורה מולה כתרה של כהונה ומלכות יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מצות תפילין ומיקומה בקריאת שמע יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קדושת הקידוש יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קדושת השבת יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קדושת ראש חודש בתפילה- סיכום יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קידוש בשבת יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קידוש החודש עפ הרמבם-2 יסודות בעבודת ה'

עמודים