נושאים במחשבה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין הבית יוסף למדנות
הרב משה ליכטנשטיין התחדשות שיטת המהרשל בתקופת הישיבות למדנות
הרב משה ליכטנשטיין ארץ ישראל וגלות למדנות
הרב משה ליכטנשטיין בעלי התוספות חלק ב למדנות
הרב משה ליכטנשטיין דעות שלא נפסקו להלכה למדנות
הרב משה ליכטנשטיין המשך בעלי התוספות למדנות
הרב משה ליכטנשטיין הרי מיגש למדנות
הרב משה ליכטנשטיין הרמבם-חלק שני למדנות
הרב משה ליכטנשטיין הרמבם למדנות
הרב משה ליכטנשטיין הרן למדנות
הרב משה ליכטנשטיין חריגים לתקופתם למדנות
הרב משה ליכטנשטיין למה ללמוד תורה למדנות
הרב משה ליכטנשטיין מהרם והגהות מיימוניות למדנות
הרב משה ליכטנשטיין סמכות חזל ומעבר בין תקופות למדנות
הרב משה ליכטנשטיין ראש טור ותחילת הבית יוסף למדנות
הרב משה ליכטנשטיין רשבא וריטבא למדנות
הרב משה ליכטנשטיין שילוב עולמות הלימוד ברמבן למדנות
הרב משה ליכטנשטיין תהליך המעבר בין תקופות למדנות
הרב משה ליכטנשטיין תחילת ראשוני ספרד למדנות
הרב משה ליכטנשטיין תשובות מיימוניות ומרדכי למדנות
הרב איתמר אלדר שיעורים בספר נתיבות עולם #4 השיעור עוסק בהסבר האמונה של המהר"ל. המהר"ל, באמצעות הסיפור האגדי מן הערוך על החולדה הבור והנאמנות, מגדיר את האמונה כנאמנות וכפרי של בחירה. השיעור עסק במשמעויות של הגדרה זו, לעומת הגדרת האמונה הקלאסית כהכרה וכהבנה. מהר"ל
הרב איתמר אלדר שיעורים בספר נתיבות עולם #5 השיעור עוסק בנתיב הענווה. בשיעור מודגש ההבדל בין מידת הענווה, הנקשרת לביטול עצמי ולהצטמצמות ועל כן קשורה באופן מהותי ליראת ה', לבין החכמה, אשר קשורה לצמיחה לשיפוט ולהרחבה, ועל כן קשורה אליה רק באופן סיבתי, אפשרי אך לא הכרחי, ואף סותר. מהר"ל
הרב איתמר אלדר שיעורים בספר נתיבות עולם #6 השיעור פתח באפיון התביעה הבלתי מתפשרת לאמת כמסובכת מבחינה מוסרית. בהמשך השיעור נידונה פרשנות המהר"ל למדרש אגדה מורכב אודות אמירת האמת, פרשנות המהר"ל נבנית על ניתוח סימלי של האגדה, תוך השמת דגש על המתח שבין הקביעה כי יש אמת אחת, לבין הקושי של בני אדם לממש אותה במציאות. מהר"ל
הרב תמיר גרנות שיעורים בספר נתיבות עולם #1 המהר"ל הנו דמות חידתית, העומד על סף הרנסנס. מסביר את שיטתו דרך אגדות חז"ל, ועל כן קשה להבין מהי בדיוק שיטתו. נתיב 'יראת השם' הנו משנה אחרונה שלו, בגיל מבוגר. הנתיב פותח בפסוק ממשלי, ובפירוש מופשט של יחסי העילה והעלול, ולא במושגי שכר ועונש וכדו'. פתיחה זו מאפיינת את משנת המהר"ל. מהר"ל
הרב תמיר גרנות שיעורים בספר נתיבות עולם #2 המהר"ל הוא מפרש מתרגם, מה שקשור להפשטה ולהלך הרוח המודרני (ולא הימי-ביניימי). מבחינת משה היראה היא 'מילתא זוטרתא' מכיוון ש'התקדמות ביראה' היא למעשה העלמות. האדם הירא מרגיש שאינו כלום. על כן, העבודה של האדם היא על 'היראה'. האהבה היא מתנה. תיאור זה של היראה ייחודי למהר"ל, המדגיש את העבודה על האגו ולא את אימת המציאות העליונה רוויית המלאכים והשדים. מהר"ל

עמודים